Skoči do osrednje vsebine

Nacionalna strategija za muzeje in galerije 2024–2028

Nacionalna strategija za muzeje in galerije bo na področju premične kulturne dediščine nadomestila Strategijo kulturne dediščine, ki se izteče z letošnjim letom. Predlog strategije je pripravila Delovna skupina za muzejsko politiko, v katero je ministrica dr. Asta Vrečko imenovala uveljavljene slovenske muzejske strokovnjake, vodil pa jo je državni sekretar Matevž Čelik Vidmar.

Državni sekretar Matevž Čelik Vidmar na tiskovni konferenci

Državni sekretar Matevž Čelik Vidmar | Avtor: Bor Slana/STA

Ministrstvo za kulturo razvoj muzejskega sektorja prvič načrtuje z usmerjeno sektorsko strategijo, ker je to zelo pomemben del kulture v več pogledih. Prihodki slovenskih muzejev za izvajanje dejavnosti so v letu 2022 znašali 63 milijona evrov, od česar je 52 milijonov javnih sredstev. Skupaj zaposlujejo več kot 1000 delavcev in v delo redno vključujejo več kot 2000 zunanjih sodelavcev. Njihove razstave so lani sprejele več kot dva milijona obiskovalcev. 

Nacionalna strategija za muzeje in galerije je nastala na podlagi prej opravljenih analiz in dokumentov, ki usmerjajo razvoj muzejskega sektorja. Oprla se je na Analizo panoge muzeji, ki jo je z Inštitutom za ekonomska raziskovanja izdelal Center za kreativnost pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) in vsebuje tehniko strateškega načrtovanja in strateškega upravljanja (tako imenovana SWOT analiza) muzejske dejavnosti. V toku priprave strategije je ministrstvo naročilo mnenjsko raziskavo o obisku muzejev in galerij, ki jo je opravilo podjetje Aragon. Strategija upošteva tudi strateške usmeritve Mednarodnega muzejskega sveta (ICOM). 

Namen strategije je celovita prenova muzejev in sistema, v katerem danes delujejo. Ministrstvo za kulturo s strategijo želi povezati vsebinsko, tipološko, organizacijsko in po velikosti raznolike muzeje v enotno delujoč sistem, z enotnimi standardi. Spodbuditi želi muzeje k povezavi obstoječih kakovostnih programov in digitaliziranih zbirk v dobro oblikovano ponudbo za obiskovalce, vzpostaviti bolj sistemsko izobraževanje za vse raznolike poklice, ki sooblikujejo delo muzejev, in spodbuditi njihovo mednarodno sodelovanje. 

Ob strategiji se oblikuje večletni načrt investicij in ciljnih razpisov za posodobitev muzejev. Vzporedno s tem nastaja skupni register premične kulturne dediščine, ki bo obiskovalcem omogočil dostop in raziskovanje vseh slovenskih muzejev na spletu. Strategiji bo sledila prenova zakonodaje, ki ureja področje muzejev. Zakon bo na novo opredelil javno službo muzejev v skladu z novo definicijo muzeja, ki jo je pred dvema letoma sprejel Mednarodni muzejski svet (ICOM). Definicija odpira in širi javno poslanstvo muzejev, ki se nanaša na dostopnost zbirk, sodelovanje s skupnostmi, spodbujanje raznovrstnosti in trajnostnega razvoja.

Javna razprava o strategiji bo odprta do 20. novembra 2023. Pripombe in predloge na strategijo lahko posredujete na naslov muzeji.mk@gov.si