Skoči do osrednje vsebine

Makroregionalno sodelovanje je pomembno tudi z vidika koriščenja evropskih kohezijskih sredstev

V Izoli pod geslom Močnejše sodelovanje za boljšo prihodnost poteka Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij, katerega se udeležuje tudi državni sekretar ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj mag. Marko Koprivc. Dogodek postaja vse bolj prepoznaven kot eden osrednjih dogodkov, na katerih se srečujejo in izmenjujejo izkušnje vse štiri evropske makroregionalne strategije.

Bistvo makroregionalnega sodelovanja je usklajevanje interesov posameznih držav za rast in razvoj širše regije, spodbujanje sodelovanja tako na najvišji, ministrski ravni, kot na ravni projektnih mrež. Slovenija sodeluje v Strategiji Evropske unije za jadransko-jonske makroregije (EUSAIR), katere podporna struktura je EUSAIR Facility Point.

Državni sekretar Koprivc je na osrednjem otvoritvenem dogodku izpostavil, da je ponosen, ker je bila ministrstvu zopet zaupana vodilna vloga v podporni točki strategije, EUSAIR Facility Point, katere glavni namen je, da skupaj z vsakokratnim predsedstvom strategije in Evropsko Komisijo koordinira izvajanje ključnih makroregionalnih procesov. »Posebej sem vesel, da lahko potrdim obljubo, ki sem jo dal lani, da se bo uspešno partnerstvo našega ministrstva in Izole, nadaljevalo še najmanj štiri leta v novem projektu podporne točke.«

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj v vlogi organa upravljanja kohezijskih sredstev, poleg vodilne vloge v EUSAIR Facility Point, skrbi tudi za umeščanje makroregionalnih vsebin v izvajanje nacionalnega Evropskega kohezijskega programa. V tem pogledu si ministrstvo želi nadaljevati z operativnim povezovanjem z organi upravljanja in koordinacijskimi telesi v regiji na ravni usklajevanja politik ter še okrepiti sodelovanje na ravni projektov in mrež, je poudaril Koprivc.

Letošnje leto so na otvoritvenem dogodku prvič podelili tudi priznanja za novinarsko poročanje o delovanju EUSAIR. Priznanje za najboljše in tretje najboljše novinarsko poročanje je prejel Miho Dobrašin, novinar hrvaške HINE, Dino Subašić, novinar slovenske RTV pa je osvojil drugo mesto.