Skoči do osrednje vsebine

Podpora za prestrukturiranje vinogradov- Izjava o izvedenih ukrepih

V skladu s spremembo Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju (UL RS št. 44/23) začne danes, 15. septembra 2023 teči rok za oddajo Izjave o izvedenih delih.

Izjavo morajo oddati vsi vlagatelji, ki so v letu 2022 oddali vlogo za prestrukturiranje, NISO pa v letošnjem letu oddali Izjave o uveljavljanju podpore.

Prav tako morajo Izjavo o izvedenih ukrepih oddati vlagatelji, ki bodo v letu 2023 prejeli podporo v obliki predplačila (so v letu 2023 oddali Izjavo o uveljavljanju podpore z izjavo pridelovalca 2).

Rok za oddajo Izjave o izvedenih ukrepih se izteče 30. septembra 2023. Izpolnjeno in podpisano izjavo se pošlje priporočeno na naslov: Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, p.p. 189, 1001 Ljubljana.

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja