Skoči do osrednje vsebine

Na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju je potekala javna razprava o prihodnosti regionalnega razvoja

Na MOS-u v Celju je potekala javna razprava o prihodnosti regionalnega razvoja, ki sta se je udeležila minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek in državna sekretarka Andreja Katič. Razprava, v kateri so sodelovali tudi člani Obrtno podjetniške zbornice, je bila namenjena predvsem predstavitvi predlogov sprememb Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Minister Jevšek je poudaril, da želijo na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR), kjer pripravljajo spremembe zakona, čim širšo javno razpravo z vsemi deležniki. Sprememba zakona naj bi šla nato v zakonodajno proceduro drugo leto. Po besedah ministra Jevška je namen sprememb Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja »celovito reševanje izzivov teritorialno zaokroženih območij, vključno z viri financiranja in učinkovitejšo participacijo deležnikov«.

Državna sekretarka na MKRR Andreja Katič je dodala, »da je cilj sprememb predvsem opredelitev nalog kohezijskih in razvojnih regij in krepitev regionalnih razvojnih agencij pa tudi opredelitev regijskih projektov, določitev spremljanja in vrednotenja regionalne politike ter sistemska ureditev depriviligiranih območij, denimo obmejnih problemskih območij«. Ob tem je pojasnila, da Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ne ureja financiranja občin in oblikovanja pokrajin.

V uvodnem nagovoru je minister Jevšek na kratko povzel tudi aktivnosti MKRR in vlade po nedavnih poplavah: »V pripravi je Zakon o obnovi, v katerega želimo dodati razvojno komponento za prizadeta območja, da ta ne bodo nazadovala. Pripravili smo tudi spremembo kohezijskega programa 2014-2020, na katero je vlada RS na zadnji podala soglasje. S tem bomo zagotovili razpoložljiva evropska kohezijska sredstva za interventne ukrepe po ujmi in hkrati 100 odstotno koriščenje sredstev obdobja 2014-2020. 50 milijonov evrov presežnih pravic porabe bomo preusmerili v Sklad za obnovo Slovenije, 20,5 milijona evropskih sredstev pa bomo prerazporedili za izvajanje interventnih ukrepov«.

Spomnil je tudi, da MKRR v sodelovanju z vsemi resorji intenzivno pripravlja vlogo za sredstva Solidarnostnega sklada EU, iz katerega Slovenija lahko pričakuje 400 milijonov evrov pomoči. Rok za oddajo vloge Evropski komisiji je 27. oktober 2023.