Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 130. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog odgovora na poslanska vprašanja poslank in poslancev poslanske skupine Slovenske demokratske stranke v zvezi z delom in dosežki ministrstev v Vladi Republike Slovenije, Predlagateljica: vodja Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije

2. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Eve Irgl v zvezi z novogradnjo doma starejših občanov Kresnice, Predlagatelj: minister za solidarno prihodnost

3. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi s terensko pomočjo na območjih, ki so jih prizadele nedavne poplave, Predlagatelj: minister za obrambo

4. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi s posledicami poplav na območju Mestne občine Ljubljana, Predlagatelj: minister za naravne vire in prostor

5. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Bojane Muršič v zvezi z izgradnjo nove infekcijske klinike v Mariboru, Predlagatelj: v funkciji ministra za zdravje

6. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Meire Hot v zvezi z nadgradnjo helikopterske nujne medicinske pomoči, Predlagatelj: v funkciji ministra za zdravje

7. Predlog za zagotovitev sredstev, vezanih na interventne ukrepe na vodni infrastrukturi - odprava posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, predlagatelj: minister za naravne vire in prostor    Gradivo

8. Predhodni program odprave posledic škode v gospodarstvu zaradi posledic močnih neurij z večdnevnim obilnim deževjem na širšem območju Republike Slovenije, ki je povzročilo katastrofalne poplave, plazenje tal in druge posledice hudourniškega delovanja visokih voda – poplave avgust 2023, predlagatelj: minister za gospodarstvo, turizem in šport    Gradivo

9. Povračilo intervencijskih stroškov gasilskim enotam ob neurjih v času od 12. julija do 3. avgusta 2023, predlagatelj: minister za obrambo    Gradivo

10. Povračilo intervencijskih stroškov občin ter stroškov sil zaščite, reševanja in pomoči v času od 4. do 31. avgusta 2023, predlagatelj: minister za obrambo    Gradivo

11. Predlog za zagotovitev sredstev, vezanih na interventne ukrepe na cestni infrastrukturi - odprava posledic neurij v času do začetka avgusta 2023, predlagateljica: ministrica za infrastrukturo    Gradivo

12. Predlog za zagotovitev sredstev, vezanih na interventne ukrepe na prometni (cestni in železniški) infrastrukturi - odprava posledic poplav in plazov, ki so posledica ujme 4. avgusta 2023, predlagateljica: ministrica za infrastrukturo    Gradivo