Skoči do osrednje vsebine

Poziv organizacijam za predloge za člane senatov pri reševanju pritožb zoper delo policije

Občine, organizacije civilne družbe, strokovna javnost in nevladne organizacije lahko predlagajo svoje predstavnike za člane senatov v postopkih reševanja pritožb zoper delo policije.

V Ministrstvu za notranje zadeve neodvisno, nepristransko in strokovno pred senatom obravnavamo pritožbe zoper delo in odločitve policije. Senat obravnava situacije, s katerimi se policistom očita opustitev ravnanja ali kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin posameznikov.

Pritožbe zoper delo policije se rešujejo najprej v pomiritvenem postopku na policijski enoti. Če ta postopek ni uspešno končan, pritožbo obravnava senat na Ministrstvu za notranje zadeve. Senat obravnava tudi hujše kršitve v policijskem postopku, uporabo strelnega orožja, udeležbo mladoletnih oseb, pripadnikov narodnostnih ali etničnih skupnosti in ranljivih skupin v policijskem postopku, trditve o mučenju, ponižujočem ravnanju ali kaznovanju in podobno.

Senat sestavljajo trije člani, ki jih imenuje minister za notranje zadeve za štiri leta z možnostjo podaljšanja:

  • vodja senata, ki vodi sejo, in
  • dva člana senata.

Pozvali smo občine, organizacije civilne družbe in strokovne javnosti ter nevladne organizacije, da predlagajo svoje predstavnike za člane senata. Član senata je lahko polnoletni državljan Republike Slovenije, ki je strokovno in osebnostno primeren in v lokalnem okolju uživa ugled in zaupanje. Poleg tega ne sme biti pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ni v kazenskem postopku za naklepno kaznivo dejanje in ni pravnomočno obsojen.