Skoči do osrednje vsebine

Na sejmu MOS digitalne javne storitve predstavlja tudi ekipa Ministrstva za javno upravo

Danes je v Celju svoja vrata odprl že 55. po vrsti Mednarodni obrtni sejem - MOS, na katerem sta za obiskovalce na voljo tudi ekipi Ministrstva za javno upravo in Upravne enote Celje, ki skupaj s kolegi Ministrstva za digitalno preobrazbo predstavljajo elektronske javne storitve.

Sejem MOS, ki je letos poteka od 13. do 17. septembra, in sicer s poudarkom na zelenem prehodu s sončnimi elektrarnami, e-mobilnosti in trajnostnem razvoju, je danes obiskal tudi državni sekretar Ministrstva za javno upravo Jure Trbič.

Državni sekretar si je najprej ogledal skupni razstavni prostor ministrstev za digitalno preobrazbo in javno upravo v hali L1 ter se razstavljavcem zahvalil za informiranje obiskovalcev o javnih digitalnih storitvah, ki jih nadgrajuje in razvija država. Z načelnikom Upravne enote Celje sta si ogledala tudi prijavno službo za pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila SIGEN-CA, na kateri zaposleni iz Upravne enote Celje obiskovalcem sejma omogočajo pridobitev omenjenega e-potrdila, ki omogoča opravljanje številnih javnih storitev na daljavo.

Ekipa MJU na sejmu predstavlja tudi Portal Stop Birokraciji in Inovativen.si, ki skrbita za čim večjo vključenost javnosti v spremembo in pripravo predpisov (Stop Birokraciji) ter spodbujata kreativne, inovativne metode dela v javni upravi (Inovativen.si).

Podrobneje:

Portal Stop Birokraciji
je namenjen zbiranju ter reševanju pobud državljanov za zmanjšanje in odpravo administrativnih bremen. Namenjen je vsem podjetnikom in državljanom, ki bodisi v poslovnem procesu ali v vsakdanjem življenju prihajajo v stik z upravnimi postopki in obveznostmi, ki jih morajo izpolnjevati, da zadostijo zahtevam zakonodaje in opazijo pomanjkljivosti ali ovire v postopkih. Uporabljajo pa ga tudi pripravljavci predpisov in drugi zaposleni v državni upravi, ki se srečujejo z upravnimi postopki in imajo pobude, kako slednje poenostaviti. Potrjene in sprejete pobude se preoblikujejo v konkretne ukrepe in umestijo v Enotno zbirko ukrepov, ki je objavljena na spletu, kjer lahko javnost spremlja izboljšave in napredek realizacije ukrepov po ministrstvih.

Projekt Inovativen.si pa spodbuja kreativno reševanje izzivov ter zagotavljanje znanja in kompetenc zaposlenih za drugačen način dela. Cilj projekta je, da inovativni pristopi postanejo naš vsakdan ter da se v državni upravi okrepi inovacijska kultura. Torej, z inovativnimi metodami ter v partnerstvu med javno upravo, državljani, civilno družbo in zasebnim sektorjem priti do bolj kakovostnih rešitev in storitev, ki bodo bolj po meri uporabnikov. 

Letošnji MOS poleg zgoraj omenjenih predstavitev bogatijo tudi predstavitve številnih drugih ministrstev, ki v okviru svojih razstavnih prostorov predstavljajo različne digitalne rešitve, ki jih ponujajo in razvijajo za uporabnike javnih storitev:

  • rešitve za digitalizacijo gospodarstva,
  • rešitve za digitalizacijo izobraževanja in dvig digitalnih kompetenc vseh sodelujoči v procesih izobraževanja,
  • ter že omenjene rešitve za digitalizacijo javno uprave in dvig digitalnih kompetenc celotnega prebivalstva.


Ob robu obiska celjskega sejma se je državni sekretar Trbič srečal tudi z načelnikom Upravne enote Celje Damjanom Vrečkom, ki je pristojna za odločanje ter reševanje vlog za delo in bivanje tujih delavcev, ki bodo pomagali pri sanaciji škode po vremenski ujmi na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023.

Interventni ukrep pospešitve postopkov, povezanih z zaposlovanjem in delom tujcev, je namenjen čimprejšnji obnovi po vremenski ujmi, saj gre za zaposlovanje delavcev iz poklicev, ki jih na trgu dela že zdaj močno primanjkuje, poleg tega pa so nujno potrebni za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov.

Upravna enota Celje je bila v soglasju z njenim načelnikom določena za reševanje navedenih vlog na podlagi objektivnih kazalcev uspešnosti dela, predvsem učinkovitega reševanja vlog na področju tujskih zadev, ter drugih preteklih pozitivnih izkušenj njenega poslovanja. K odločitvi pa je prispevala tudi sama lokacija upravne enote, ki omogoča prometno dostopnost, njene prostorske kapacitete ter število zaposlenih.

Državni sekretar se je načelniku zahvalil za angažma in solidarnost pri reševanju omenjenih zadev, kakor tudi za zgledno sodelovanje z drugimi upravnimi enotami in ministrstvom.