Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 59. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog uredbe o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih organov državne uprave, Poročevalec: dr. Uroš Svete

1A. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske, Poročevalec: Marjan Šarec

2. Predlog odgovora na poziv Računskega sodišča Republike Slovenije k ureditvi pravnih podlag za izvajanje nujnih procesnih dejanj izven poslovnega časa sodišč za sodno osebje, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

2A. Predlog spremembe sklepa Vlade Republike Slovenije št. 84300-1/2023/8 z dne 18. 5. 2023 - Državni Načrt zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči, verzija 4.0, Poročevalec: Marjan Šarec

3. Poročilo o izvajanju sklepa Vlade Republike Slovenije št. 49900-8/2013/10 z dne 9. 1. 2014 "Pospešitev in zaključek postopkov po ZDEN ter ZPVAS na upravnih enotah" v zvezi s sklepom Vlade Republike Slovenije o spremembi prvonavedenega sklepa št. 49900-1/2015/4 z dne 18. 3. 2015 in sklepom Vlade Republike Slovenije št. 49900-3/2020/11 z dne 21. 4. 2021, v času od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

4. Predlog soglasja za spremembo Pogodbe za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije izgradnje objekta za kibernetsko varnost v kompleksu Kamna Gorica, Grosuplje, Poročevalec: Marjan Šarec

5. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Ekonomska šola Celje« (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda

6. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (MZEZ, GSV, MDP), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

6A. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (Uprava RS za zaščito in reševanje), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

III. ZADEVE EU

7. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2023)4190 final z dne 14. 7. 2023 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos nekaterih določb Direktive (EU) 2016/800 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o procesnih jamstvih za otroke, ki so osumljene ali obdolžene osebe v kazenskem postopku v pravni red Republike Slovenije, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

8. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 19. septembra 2023 v Bruslju, Poročevalka: Tanja Fajon

9. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na dogodku na visoki ravni "Prihodnost dela in socialnega dialoga" 21. in 22. septembra 2023 v Santiagu de Compostela, Poročevalec: Luka Mesec

10. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju ministrov za pravosodje in notranje zadeve od 19. do 21. julija 2023 v Logroñu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

11. Informacija o nameravanem podpisu Dodatka št. 2 k Dogovoru o partnerstvu na področju komunikacij in informacij v zvezi z varnostnimi standardi CIS, Poročevalec: Blaž Torkar

12. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na splošni razpravi 78. zasedanja Generalne skupščine Organizacije združenih narodov od 16. do 22. septembra 2023, Poročevalka: Tanja Fajon

13. Informacija o obisku ministra za notranje zadeve Republike Severne Makedonije Oliverja Spasovskega 25. in 26. septembra 2023 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: Boštjan Poklukar

14. Informacija o udeležbi ministra za vzgojo in izobraževanje dr. Darja Felde na 26. zasedanju Stalne konference ministrov za izobraževanje Sveta Evrope 28. in 29. septembra 2023 v Strasbourgu, Poročevalec: dr. Darjo Felda

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

15. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi s pravico javnega uslužbenca (diplomata ali drugega napotenega javnega uslužbenca) do povračila šolnine, ki jo plačuje za svojega otroka po vrnitvi iz tujine (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

15A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z opomini Evropske komisije Sloveniji (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Rado Fele