Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 58. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog določitve Javnega zavoda Triglavski narodni park za upravljavca nepremičnin na območju Triglavskega narodnega parka (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Uroš Brežan

2. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca zemljišča v k. o. 1121 Zbelovska gora (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Uroš Brežan

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

3. Predlog seznanitve z nameravano sklenitvijo Dogovora o mirni rešitvi spornih razmerij zaradi plačila materialne škode v zvezi z izvajanjem pogodbe za vzdrževanje in dobavo nadomestnih delov, št. 4300 410/2018-2 z dne 22. 10. 2018, Poročevalec: Marjan Šarec

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

4. Predlog spremembe Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leti 2023 in 2024, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

5. Predlog soglasja k uvrstitvi v višji plačni razred ob zaposlitvi na delovno mesto vodja Sektorja za nabavo v Direktoratu za logistiko Ministrstva za obrambo (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Šarec

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

6. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za ceste in cestni promet v Ministrstvu za infrastrukturo, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

7. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za naravne vire in prostor, Poročevalec: Uroš Brežan

7A. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, Poročevalec: dr. Darjo Felda

7B. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za podnebne politike v Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

8. Predlog soglasja k imenovanju direktorice Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS), Poročevalec: dr. Darjo Felda

8A. Predlog imenovanja članov sveta javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana, Poročevalka: dr. Asta Vrečko

8B. Predlog imenovanja članice Sveta Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh

8C. Predlog mnenja h kandidaturi članice Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu (za mandat od leta 2023 dalje), Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

9. Predlog razrešitve in imenovanja članov Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda