Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorat o izvedenem usmerjenem nadzoru nad najemnimi stanovanji

Na Inšpektoratu Republike Slovenije za stanovanja (IRSS) smo v letu 2023 izvedeli usmerjeni nadzor nad oddajo stanovanj v večstanovanjskih stavbah z vzpostavljeno etažno lastnino. Nadzor je bil usmerjen v preverjanje skladnosti s Stanovanjskim zakonom in zagotavljanje pravilne prakse na trgu najemnih stanovanj.

Na območju celotne Slovenije smo preverjali, ali imajo najemodajalci z najemniki sklenjene pisne najemne pogodbe in ali so o sklenitvi oziroma spremembah najemnih pogodb obvestili upravnika. Stanovanjski zakon namreč določa, da morajo lastniki stanovanj skleniti pisne najemne pogodbe in obvestiti upravnika o teh pogodbah. Kršiteljem grozi kazen od 500 do 1.200 EUR.

Nadzor je zajemal 13 fizičnih najemodajalcev, pri čemer sta dve osebi stanovanje uporabljali za lastno bivanje, ter eno pravno osebo, pri kateri ni bila vzpostavljena etažna lastnina.

Med izvedbo nadzora so bili uvedeni trije prekrškovni postopki. V enem primeru je najemodajalka kršila obveznost obveščanja upravnika o sklenjeni najemni pogodbi, vendar je takoj popravila napako in prejela le ustno opozorilo. V drugem primeru je bil izrečen denarni prekršek, v tretjem primeru pa je bil kršitelju izdan opomin.

Na inšpektoratu najemodajalce in najemnike pozivamo, naj sklepajo pisne najemne pogodbe in takoj obvestijo upravnika o sklenitvi ali spremembi pogodbe. To prispeva k večji varnosti najemnikov, pravilnemu upravljanju večstanovanjskih stavb in pravilnosti obračunov stroškov upravljanja.

Inšpektorji IRSS bomo še naprej izvajali nadzor na tem področju in spodbujali skladno ravnanje vseh vpletenih strani, da bi ohranili visoko raven zaščite pravic in interesov vseh udeleženih na trgu najemnih stanovanj.