Skoči do osrednje vsebine

15. regionalna konferenca o katastru in infrastrukturi za prostorske informacije

V Beogradu je od 4. do 6. septembra 2023 potekala 15. regionalna konferenca o katastru in infrastrukturi za prostorske informacije. Konferenco z naslovom “Napredne tehnologije pri integraciji geoprostorskih in nepremičninsko-katastrskih podatkov - dosežki in izboljšave” je organizirala srbska geodetska uprava (srbsko Republički geodetski zavod Srbije - RGZ).

Konferenca predstavlja že tradicionalno srečanje uslužbencev geodetskih uprav v regiji Zahodnega Balkana. Program regionalne konference je obsegal serijo predstavitev geodetskih uprav Zahodnega Balkana. Konference so se poleg gostiteljev iz Srbije udeležili še predstavniki geodetskih uprav Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine (Uprava federacije BiH in Republike Srpske), Črne gore, Albanije in Bolgarije. Sodelovali so tudi predstavniki donatorjev (Svetovna Banka in Švedska agencija za kartografijo in kataster – Lantmateriet) ter predstavniki mednarodnih združenj EuroSDR (angleško: European Spatial Data Research), Evropskega združenja geodetskih uprav EuroGeographics, in Odbora strokovnjakov za globalno upravljanje prostorskih informacij (angleško Committee of Experts on Global Geospatial Information Management – UN GGIM). V programu konference ( v angleščini) je bilo izvedenih 22 predstavitev prispevkov in dve panelni razpravi.

V uvodu regionalne konference je udeležence nagovoril direktor Republiškega geodetskega zavoda Srbije, ki je izpostavil velik napredek, ki ga je Srbija dosegla na področju upravljanja nepremičnin in delovanja infrastrukture za prostorske informacije. Generalni direktor Geodetske uprave Republike Slovenije Tomaž Petek je v vlogi predsedujočega izvršilnemu odboru UN GGIM Evropa, v svoji predstavitvi izpostavil ugotovitve iz gradiva z naslovom Bodoči geoprostorski informacijski ekosistem (angleško Future_Geospatial_Information_Ecosystem_Discussion_Paper - v angleščini). Dokument, ki je nastal v okviru UN GGIM, vsebuje nekatera strateška izhodišča in razmišljanja o trendih razvoja na področju infrastrukture za prostorske informacije, pri čemer kot izhodišče uporablja strateške usmeritve zapisane v Integriranem okvirju za prostorske informacije (angleško Integrated Geopatial Information Framework - IGIF (v angleščini)). Gradivo je v času javne razprave poželo veliko zanimanja pa tudi različnih komentarjev s strani strokovne javnosti, zato so bili udeleženci konference pozvani da se aktivno vključijo v razpravo in sodelujejo pri nadaljnjem dopolnjevanju omenjenega gradiva.

V nadaljevanju konference so svoje referate predstavili predstavniki geodetskih uprav iz regije jugozahodnega Balkana. Nosilna tema je bila namenjena uporabi naprednih tehnologij pri integraciji geoprostorskih in nepremičninsko-katastrskih podatkov ter povezovanju evidenc in registrov za doseganje medopravilnosti pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja v posamezni državi kakor tudi med državami regije.

Veliko pozornosti je vzbudila predstavitev Državne geodetske uprave Republike Hrvaške - DGU, v kateri je namestnica direktorja DGU Maja Pupaćić predstavila večletni program katastrskih izmer na območjih poseljenih zemljišč v Republiki Hrvaški (v hrvaščini), ki ga DGU izvaja v obdobju od 2021 do 2030. V obdobju desetih let bo Republika Hrvaška namenila 401.486.495,45 evra za izvedbo novih izmer in obnovo katastra in zemljiške knjige za približno 10 odstotkov ozemlja države ali 600.000 hektarjev zemljišč in nepremičnin na najgosteje poseljenih območjih. Večletni program, ki ga je oktobra 2021 sprejel Sabor Republike Hrvaške (hrvaško Višegodišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030. (v hrvaščini)), ima visoko prioriteto v Vladi Republike Hrvaške, spremlja pa ga tudi močna medijska podpora z namenom informiranja lastnikov nepremičnin o njihovi vlogi v projektu ter prednostih in koristih, ki jih bodo prinesli rezultati projekta.

V predstavitvi aktivnosti Geodetske uprave Republike Slovenije sta mag. Ema Pogorelčnik in mag. Matej Sotlar udeležence konference seznanila z našimi izkušnjami pri povezovanju različnih evidenc in zbirk prostorskih podatkov, ki smo jih izvedli v okviru projekta eProstor in ki se načrtujejo tudi v izvedbi projekta Zeleni slovenski lokacijski okvir - SLO4D. V okviru digitalizacije katastrskih podatkov v Sloveniji je bila predstavljena vzpostavitev katastra nepremičnin in njegova uporaba v prvem letu. Predstavljen je bil projekt 3D kataster in vektorizacija etažnih načrtov. Udeležence se je seznanilo tudi s projektom vzpostavitve skupne geoinformacijske infrastrukture v Sloveniji v okviru projekta SLO4D.

Udeleženci konference so v svojih predstavitvah poudarjali prednosti in pomen izmenjave izkušenj in informaciji med institucijami v regiji. Izveden je bil tudi panel, na katerem so direktorji agencij iz regije razpravljali o strateških izzivih in nalogah v prihodnosti. V zaključnem delu konference so bili predstavljeni zaključki, v katerih so povzete ugotovitve vseh udeležencev o pomenu tovrstnega sodelovanja v regiji ter zaveza za bodoče še bolj sistematično in trajno povezovanje v regiji v obliki delovnih skupin in skupnih projektov.