Skoči do osrednje vsebine

Združeno kraljestvo bo z letom 2024 postala uradno pridružena država programa Obzorje Evropa

Evropska komisija in Združeno kraljestvo sta dosegli sporazum za pridružitev Združenega kraljestva okvirnemu programu za raziskave in inovacije, Obzorje Evropa. Na podlagi doseženega dogovora bodo raziskovalke in raziskovalci Združenega kraljestva lahko enakopravno sodelovali v vseh delih programa Obzorje Evropa pri razpisih in projektih, financiranih na podlagi delovnih programov 2024 in dalje.

Po daljšem obdobju nejasnosti glede statusa pridruževanja Združenega kraljestva programu Obzorje Evropa, sta Evropska komisija in Združeno kraljestvo uradno potrdili dogovor (v angleščini), ki bo omogočil Združenemu kraljestvu status pridružene države programu Obzorje Evropa. Na podlagi dogovora bodo lahko raziskovalke in raziskovalci ter vsi raziskovalne organizacije enakopravno kot partnerji in koordinatorji sodelovali v vseh delih programa Obzorje Evropa. Dogovor med Evropsko komisijo in vlado Združenega kraljestva mora na strani EU potrditi še Svet, na strani Združenega kraljestva pa Posebni odbor o sodelovanju v programih Evropske unije.

Dogovor in status pridružene članice se uveljavi s 1. januarjem 2024 in velja za vse razpise in projekte, ki so del delovnih programov Obzorje Evropa za leto 2024 ter bo v veljavi do zaključka programa leta 2027. Za razpise in projekte, ki so del delovnih programov leta 2023 se ohrani dosedanji pristop, po katerem so lahko upravičenci iz Združenega kraljestva sodelovali kot projektni partnerji v projektih drugega stebra Obzorja Evropa, v kolikor so pridobili sredstva iz posebne sheme, ki jo je v ta namen vzpostavila vlada Združenega kraljestva.

Glede na dejstvo, da države članice in mreže nacionalnih kontaktnih točk (NKT) za Obzorje Evropa trenutno še nismo prejele podrobnejših usmeritev s strani Evropske komisije predlagamo, da se vsi slovenski prijavitelji, ki imate ali načrtujete sodelovanje partnerjev iz Združenega kraljestva v projektnih prijavah in konzorcijih, trenutno bodisi obrnete na skrbnika projekta s strani Evropske komisije (v kolikor vam je že bil dodeljen), bodisi zaprosite partnerje iz Združenega kraljestva, da podrobnejše informacije glede njihovega statusa pridobijo pri NKT iz Združenega kraljestva.