Skoči do osrednje vsebine

Slovenija objavila mandat za organizacijo skupinskega klica z investitorji

Slovenija je bankam Barclays, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE in J.P. Morgan podelila mandat za izvedbo skupinskega klica z investitorji.

Slovenija, z bonitetno oceno A3 (stabilni obeti)/ AA- (stabilni obeti) /A (stabilni obeti), je bankam Barclays, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE in J.P. Morgan, vodilnim organizatoricam, podelila mandat za izvedbo skupinskega klica z investitorji, danes, 7. septembra, ob 15. uri po srednjeevropskem času, kot tudi za klice s posameznimi investitorji, ki se bodo izvajali od danes dalje. V odvisnosti od tržnih razmer lahko sledi izdaja 10-letne referenčne obveznice Republike Slovenije denominirane v ameriških dolarjih, skladno predpisom 144A/Reg S.

Veljajo veljavne stabilizacijske uredbe vključujoč Organa za nadzor poslovanja s finančnimi storitvami in finančnih trgov Združenega kraljestva (Financial Conduct Authority – FCA) in Združenja mednarodnih kapitalskih trgov (International  Capital Markets Association – ICMA). Ciljni trg pripravljavca produkta (Direktiva 2014/65/EU  o trgih finančnih instrumentov (angleško  Directive 2014/65/EU  on markets in financial instruments) – MiFID II upravljanje produktov) so primerne nasprotne stranke, profesionalne stranke (vse prodajne poti) in tudi neprofesionalne stranke (vse prodajne poti).

Obveznice, izdane v skladu s ponudbo, bodo prodane poučenim institucionalnim vlagateljem v Združenih državah Amerike v skladu s pravilom 144A Zakona o vrednostnih papirjih iz 1933, s spremembami (Zakon o vrednostnih papirjih) in osebam izven Združenih držav Amerike v skladu s pravilom S Zakona o vrednostnih papirjih. Obveznice ne bodo registrirane v skladu z Zakonom o vrednostnih papirjih ali zakonodajo o vrednostnih papirjih katere koli države ali druge jurisdikcije in jih ni dovoljeno ponujati ali prodajati v Združenih državah Amerike brez registracije ali veljavne izjeme od zahtev za registracijo Zakona o vrednostnih papirjih in veljavnih zakonov o vrednostnih papirjih drugih držav ali jurisdikcij.

Ta objava ne predstavlja ponudbe za prodajo ali nagovarjanja k ponudbi za nakup dolžniških vrednostnih papirjev ali drugih vrednostnih papirjev, niti ne sme obstajati nobena ponudba, nagovarjanje ali prodaja obveznic ali drugih dolžniških vrednostnih papirjev v kateri koli državi ali drugi jurisdikciji, v kateri bi bila ponudba, nagovarjanje ali prodaja nezakonita.

V državah članicah Evropskega gospodarskega prostora (EGP) je ta objava namenjena samo osebam, ki so "poučeni vlagatelji" v smislu Uredbe (EU) 2017/1129. Osebe, ki niso poučeni vlagatelji, v nobeni državi članici EGP ne smejo upoštevati te objave ali se zanašati nanjo. Vsaka naložba ali naložbena dejavnost, na katero se nanaša ta objava, je na voljo samo poučenim vlagateljem v kateri koli državi članici EGP.

V Združenem kraljestvu je ta objava namenjena le osebam, ki so "poučeni vlagatelji" v smislu Uredbe (EU) 2017/1129, saj je le-ta del domače zakonodaje na podlagi Zakona o (izstopu) Evropske unije iz leta 2018. Poleg tega je v Združenem kraljestvu to obvestilo naslovljeno in namenjeno samo osebam v okoliščinah, v katerih se člen 21(1) Zakona o finančnih storitvah in trgih 2000 ne uporablja.

Ponudba in distribucija te objave in drugih informacij v povezavi s ponudbo je lahko v določenih jurisdikcijah omejena z zakonom in osebe, v katerih posest pride kateri koli dokument ali druge informacije, omenjene tukaj, se morajo seznaniti s takimi omejitvami in jih upoštevati. Kakršno koli neupoštevanje teh omejitev lahko pomeni kršitev zakonov o vrednostnih papirjih katere koli take jurisdikcije.

Bonitetna ocena ni priporočilo za nakup, prodajo ali posedovanje vrednostnih papirjev in jo bonitetna organizacija lahko kadar koli spremeni, začasno zadrži ali umakne.

Ni za posredovanje, objavo ali distribucijo v katerikoli jurisdikciji ali v katerokoli jurisdikcijo, v kateri bi bilo protipravno posredovati, objaviti ali distribuirati to najavo ali katerikoli osebi, ki je rezident Združenih držav Amerike ali se nahaja v katerikoli jurisdikciji, v kateri bi bilo protipravno posredovati, objaviti ali distribuirati to najavo.