Skoči do osrednje vsebine

Na voljo je vloga za oceno škode v primarni kmetijski proizvodnji zaradi poplav in plazov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) vabi vsa kmetijska gospodarstva (vključno s tistimi, ki se ukvarjajo s čebelarstvom) , ki so utrpela škodo zaradi poplav in plazov v letošnjem avgustu, k oddaji Obrazca 7 - Popis škode v primarni kmetijski proizvodnji zaradi poplav in plazov na širšem območju Republike Slovenije, v avgustu 2023.
Škoda na kmetiji. Pogled na traktorje zakopane v mulju in plaz.

Škoda na kmetiji v Zgornji savinjski dolini. | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

MKGP je na osnovi sklepa Uprave za zaščito in reševanje (URSZR) začelo z oceno škode v gospodarstvu, ki se nanaša na škodo v primarni kmetijski proizvodnji po avgustovskih poplavah in plazovih. Kmetijska gospodarstva in čebelarji lahko pripravijo oceno škode na: premičninah, živalih, čebeljih družinah in zalogah.

Ocena škode v primarni kmetijski proizvodnji zaradi poplav in plazov na širšem območju Republike Slovenije v avgustu 2023, ki jo bodo oškodovanci posredovali na MKGP, bo osnova za pripravo ukrepov iz Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 in Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. Ocena škode na kmetijskih kulturah se ne vključuje v to oceno škode, saj jo bodo oškodovanci prijavili svoji občini na posebnem obrazcu, ki ga izda občina.

Upravičenci do pomoči

Oceno škode predložijo oškodovanci, ki so nosilci kmetijskih gospodarstev, se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo in so utrpeli škodo v prizadetih občinah, skladno s sklepom URSZR. Sklep kot potencialno prizadete občine opredeljuje občine v regijah: Dolenjska, Gorenjska, Koroška, Osrednje slovenska, Notranjska, Pomurje, Podravje, Posavje, Severno primorska, Vzhodno štajerska, Zahodno štajerska in Zasavje. Oškodovanci lahko na svoji občini preverijo, ali se posamezna občina šteje za prizadeto.

Oškodovanci lahko prijavijo škodo na:

  • premičninah (traktorji, stroji, priključki, oprema),
  • živalih (na govedu, prašičih, drobnici, perutnini, kopitarjih) za prirejo mesa in jajc ali za plemenske živali,
  • čebeljih družinah in
  • zalogah (krma, stelja, krmila, repromaterial, repromaterial za pakiranje kmetijskih proizvodov, repromaterial za sajenje, embalaža za pakiranje proizvodov, goriva in maziva, sadilni material in podobno).

Postopek in rok za oddajo obrazca za oceno škode

Obrazec za oceno škode morajo oškodovanci izpolniti skladno z navodili, ki so kot priloga k obrazcu, ter ga poslati na MKGP najkasneje do 21. septembra 2023.

Izpolnjen, datiran in podpisan obrazec morajo oškodovanci poslati na enega od dveh načinov:

  • po elektronski pošti na naslov: mkgp@gov.si s pripisom »Poplave v kmetijstvu - avgust 2023« ali
  • priporočeno po pošti na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (z oznako »Poplave v kmetijstvu - avgust 2023«).

Opozorilo: Oškodovanci, ki ne bodo pravočasno (do 21. septembra 2023) posredovali Obrazca 7 na MKGP, ne bodo upravičeni do pomoči iz ukrepov po Zakonu o interventnih ukrepih za odpravo posledic.

Dokumentacija