Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 68. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o podrobnejši vsebini načrta spodbujanja digitalne vključenosti, poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh    Gradivo

1.2. Predlog sprememb Letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije v upravljanju Vlade Republike Slovenije za leto 2023, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

1.3. Program dela Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč za leto 2023 in Finančni načrt dela Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč za leto 2023, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.4. Predlog odločbe o podelitvi koncesije za graditev sedežnice Hotunjski vrh, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek 

1.5. Predlog odločbe o podelitvi koncesije za graditev sedežnice Berjanca, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek 

1.6. Predlog odločbe o podelitvi koncesije za graditev žičniške naprave v Lendavi, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek 

1.7. Poročilo Zavoda za gozdove Slovenije o stanju in oceni škode v gozdovih zaradi prenamnožitve podlubnikov v letu 2023, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.8. Poročilo varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano za leto 2022, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.9. Poročilo o organizaciji in sofinanciranju 29. kolesarske dirke po Sloveniji od 14. do 18. junija 2023, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

1.10. Deseto poročilo Vlade Republike Slovenije o položaju romske skupnosti v Sloveniji, poročevalec: Janez Doltar    Gradivo

1.11. Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2022, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

1.12. Sklepne ugotovitve Odbora za odpravo diskriminacije žensk o sedmem periodičnem poročilu Slovenije o uresničevanju določil Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, Poročevalec: Luka Mesec 

1.13. Predlog odgovora Republike v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz tretjega odstavka 4. člena Pogodbe o Evropski uniji v povezavi z drugim odstavkom 3. člena Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/116 z dne 1. februarja 2021 o vzpostavitvi prvega skupnega projekta za podporo izvajanju osrednjega načrta za upravljanje zračnega prometa v Evropi iz Uredbe (ES) št. 550/2004 Evropskega parlamenta in Sveta ter spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 409/2013 in razveljavitvi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 716/2014, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek 

1.14. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na dopolnilno obrazloženo mnenje Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos nekaterih določb Direktive (EU) 2020/1057 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2020 o določitvi posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU za napotitev voznikov v sektorju cestnega prometa ter spremembi Direktive 2006/22/ES glede zahtev za izvrševanje in Uredbe (EU) št. 1024/2012 v pravni red Republike Slovenije (kršitev št. INFR(2022)0260), Poročevalec: Luka Mesec 

1.15. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2023)4169 final z dne 14. 7. 2023 zaradi neobveščanja o ukrepih za prenos točke (b) prvega odstavka 6. člena Direktive (EU) 2018/1673 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o boju proti pranju denarja z uporabo kazenskega prava v pravni red Republike Slovenije, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan 

1.16. Predlog stališča Republike Slovenije do Priporočila za sklep Sveta o pooblastitvi Evropske komisije, da v imenu Evropske unije sodeluje pri pogajanjih o konvenciji Sveta Evrope, ki bo nadomestila in zamenjala Konvencijo o kazenskopravni zaščiti okolja iz leta 1998 (ETS št. 172), ter pripravi osnutka obrazložitvenega poročila, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan 

1.17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dodatnem varstvenem certifikatu za fitofarmacevtska sredstva (prenovitev), Poročevalec: Matjaž Han

1.18. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem dodatnem certifikatu za zdravila in spremembi Uredbe (EU) 2017/1001, Uredbe (ES) št. 1901/2006 in Uredbe (EU) št. 608/2013, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

1.19. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila (prenovitev), poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

1.20. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem dodatnem varstvenem certifikatu za fitofarmacevtska sredstva, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

1.21. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Evropske unije o podjetjih na trgu dela in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 530/1999 ter uredb (ES) št. 450/2003 in (ES) št. 453/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, poročevalec: Tomaž Smrekar    Gradivo

1.22. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju ministrov za ekonomske in finančne zadeve ter guvernerjev centralnih bank 15. in 16. septembra 2023 v Santiagu de Compostela v Španiji, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

1.23. Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Severne Makedonije o obrambnem sodelovanju, Poročevalec: Marjan Šarec 

1.24. Pobuda za izvedbo pregledne misije ravnanja z napravami, ki vsebujejo zaprte vire sevanja in niso več v uporabi, Poročevalec: Uroš Brežan 

1.25. Izhodišča ob uradnem obisku predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Roberta Goloba 12. septembra 2023 v Velikem vojvodstvu Luksemburg, Poročevalka: Tanja Fajon 

1.26. Izhodišča za uradni obisk ministra za obrambo Marjana Šarca 25. in 26. septembra 2023 v Republiki Severni Makedoniji, Poročevalec: Marjan Šarec 

1.27. Izhodišča za udeležbo državne sekretarke v Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo mag. Tine Seršen na konferenci »Energetska varnost po letu 2023: Doseganje pripravljenosti za zimo v turbulentnih časih« 13. in 14. septembra 2023 v Varšavi, Poročevalec: mag. Bojan Kumer 

1.28. Informacija o sodelovanju ministrice za pravosodje dr. Dominike Švarc Pipan na konferenci ministrov za pravosodje Sveta Evrope 11. septembra 2023 v Rigi, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

1.29. Informacija o obisku ministra brez resorja, pristojnega za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, Mateja Arčona od 21. do 26. septembra 2023 v Clevelandu, poročevalec: Matej Arčon    Gradivo

1.30. Informacija o udeležbi državne sekretarke v Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje Jasne Rojc na Mednarodnem tekmovanju mladih v poklicnih spretnosti, EuroSkills 2023 od 5. do 9. septembra 2023 v Gdansku na Poljskem, Poročevalec: dr. Darjo Felda 

1.31. Informacija za predsednico Republike Slovenije Natašo Pirc Musar o njeni udeležbi na vrhu pobude Tri morja 6. septembra 2023 v Bukarešti, Poročevalka: Tanja Fajon 

1.32. Informacija za predsednico Republike Slovenije Natašo Pirc Musar o njeni udeležbi na slovesnosti ob 80. obletnici osvoboditve koncentracijskega taborišča Kampor 9. septembra 2023 na otoku Rab, Poročevalka: Tanja Fajon 

1.33. Informacija za predsednico Republike Slovenije Natašo Pirc Musar o udeležbi na Vrhu Brdo-Brijuni procesa 10. in 11. septembra 2023 v Severni Makedoniji, Poročevalka: Tanja Fajon

II. LISTA B

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti – prva obravnava, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik 

2A. Predlog odloka o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Službe Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih, poročevalka: Petra Škofic    Gradivo

2B. Informacija o poteku aktivnosti za pripravo vloge za Solidarnostni sklad EU, Poročevalec: dr. Aleksander Jevšek 

2C. Predlog soglasja h Ključnim elementom Ukrepa finančnega inženiringa iz drugega odstavka 50. člena Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (Uradni list RS, št. 163/22 in 15/23) in pripadajočemu Načrtu izvajanja finančnega instrumenta, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

2Č. Predlog pogodbe o izvajanju naročila za opravljanje nalog v zvezi z upravljanjem javnega potniškega prometa, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

4. Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi močnega neurja z deževjem in poplavami med 6. in 7. majem 2023, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

5. Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja s poplavami od 14. do 23. maja 2023, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

5A. Predlog za uvrstitev projekta 3360-23-0013 Nadgradnja in vzdrževanje spletnih informacijskih sistemov AURA in Digital Forms v Načrt razvojnih programov 2023–2026, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

5B. Predlog soglasja Namiznoteniški zvezi Slovenije h kandidaturi v izvedbi podjetja Sportsman d. o. o. pri Mednarodni namiznoteniški zvezi za organizacijo Svetovnega prvenstva v namiznem tenisu za mlade (U15 in U19), poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

6. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

6.1. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za stanovanja 

6.2. Predlog imenovanja predstavnika Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu 

6.3. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet Centra za socialno delo Ljubljana 

6.4. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina 

6.5. Predlog imenovanja predstavnic ustanovitelja v svet Centra za socialno delo Maribor 

6.6. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet Centra za socialno delo Gorenjska 

6.7. Predlog imenovanja predstavnic ustanovitelja v svet Centra za socialno delo Južna Primorska 

6.8. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet Centra za socialno delo Koroška 

6.9. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet Centra za socialno delo Osrednja Slovenija - zahod 

6.10. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet Centra za socialno delo Pomurje 

6.11. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet Centra za socialno delo Celje 

6.12. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet Centra za socialno delo Posavje 

6.13. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet Centra za socialno delo Primorsko-Notranjska 

6.14. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet Centra za socialno delo Osrednja Slovenija - vzhod 

6.15. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet Centra za socialno delo Zasavje 

6.16. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet Centra za socialno delo Savinjsko - Šaleška 

6.17. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet Centra za socialno delo Spodnje Podravje 

6.18. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja svet Centra za socialno delo Severna Primorska 

6.19. Predlog odpoklica članov in imenovanje članov Upravnega odbora Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije 

6.20. Predlog imenovanja članov Strokovnega sveta Republike Slovenije za izobraževanje odraslih 

6.21. Predlog imenovanja in razrešitve članov Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje 

6.23. Predlog sklepa o ustanovitvi Delovne skupine Vlade Republike Slovenije za koordinacijo projekta JEK2 

6.24. Predlog soglasja k sklenitvi Najemne pogodbe za oddajo prostora v poslovni stavbi, Teharska cesta 1, Celje, v upravljanju Zgodovinskega arhiva Celje 

6.25. Predlog soglasja k sklenitvi Pogodbe o ustanovitvi neodplačne služnosti na parcelni št. 172/20 k. o. 1727 Poljansko predmestje v lasti Univerze v Ljubljani

7. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

7.1. Predlog razrešitve državnega sekretarja v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije, Poročevalec: dr. Robert Golob 

7.2. Predlog razrešitve vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za vode v Ministrstvu za naravne vire in prostor, Poročevalec: Uroš Brežan 

7.3. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za vode v Ministrstvu za naravne vire in prostor, Poročevalec: Uroš Brežan 

7.4. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Poročevalec: dr. Robert Golob (MZ) 

7.5. Predlog imenovanja generalnega direktorja Policije v Ministrstvu za notranje zadeve, Poročevalec: Boštjan Poklukar 

7.6. Predlog imenovanja v uradniški naziv I. stopnje: glavni policijski svetnik, Poročevalec: Boštjan Poklukar