Skoči do osrednje vsebine

V Kranju prva javna razprava o predlogu sprememb Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

V prostorih Kovačnice v Kranju je potekala prva javna razprava za pripravo predloga sprememb Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Na tokratni javni razpravi je bil vsebinski poudarek na vlogi kohezijskih in razvojnih regij ter razpravi o krepitvi regionalnih struktur (razvojni svet regije, svet regije, razvojni svet kohezijske regije, regionalne razvojne agencije).

Govorci, med njimi državna sekretarka Andreja Katič na javni razpravi o predlogu sprememb Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

Uvodni nagovor državne sekretarke Andreje Katič na javni razpravi o predlogu sprememb Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja | Avtor: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

1 / 3

V uvodu je Državna sekretarka Andreja Katič izpostavila, da si želi, da se bo na teh dogodkih razvila razprava, ki bo vodila do širokega konsenza glede sprememb zakona.

 »S spremembo zakona o skladnem regionalnem razvoju želimo opredeliti naloge kohezijskih in razvojnih regij ter okrepiti vloge regionalnih razvojnih agencij; opredeliti regijske projekte; urediti način financiranja; sistemsko urediti depreviligirana, obmejna in druga problemska območja; pripraviti strategijo regionalnega razvoja; določiti spremljanje in vrednotenje regionalne politike ter opredeliti medresorsko sodelovanje,« je Katič v uvodu povzela predloge sprememb zakona.

Poleg uvodnega nagovora državne sekretarke so zbrane nagovorili župan Mestne občine Kranj, Matjaž Rakovec, predsednica razvojnega sveta Kohezijske regije Zahodna Slovenija, mag. Lilijana Madjar ter vodja sektorja za načrtovanje regionalnega razvoja, Metka Šošterič. Sledila je razprava udeležencev.

Javni razpravi v Kranju bodo sledile razprave po Sloveniji, ki bodo naslavljale posamezne vsebinske sklope s ciljem pridobiti predloge sprememb zakona različnih ciljnih skupin in slišati čim več deležnikov v različnih regijah.

Teme naslednjih javnih razprav bodo:

  • obmejna in druga problemska območja, program razvojnih spodbud za enakomeren regionalni razvoj, opredelitev, financiranje;
  • dogovori za razvoj regij, regionalni razvojni programi, opredelitev regijskih projektov, financiranje;
  • indeks razvojne ogroženosti - umestitev v zakonodaji, določitev, spremljanje, namen;
  • spremljanje regionalnega razvoja, kazalniki in merila.

Naslednja javna razprava bo potekala v okviru dogodkov na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju, v petek 15. septembra 2023.