Skoči do osrednje vsebine

Evropska komisija objavila podrobna pravila za izvajanje mehanizma za ogljično prilagoditev na mejah

Evropska komisija je avgusta objavila podrobna pravila, ki urejajo izvajanje mehanizma za ogljično prilagoditev na mejah (angleško Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM) v prehodnem obdobju. To se bo začelo 1. oktobra letos in bo trajalo do konca leta 2025. 1. januarja 2026 bo začel veljati dokončni sistem mehanizma za ogljično prilagoditev na mejah.

Izvedbena uredba za izvajanje mehanizma za ogljično prilagoditev na mejah podrobno določa obveznosti poročanja za uvoznike blaga CBAM v Evropski uniji ter metodologijo za izračun vgrajenih emisij, sproščenih med proizvodnim procesom blaga CBAM v prehodnem obdobju. Zakonodajo spremljajo tudi podrobne smernice za pomoč uvoznikom blaga CBAM iz Evropske unije in proizvajalcem iz tretjih držav pri izpolnjevanju njihovih obveznosti v prehodnem obdobju.

V prehodnem obdobju CBAM bodo trgovci o emisijah, ki so del njihovega uvoza, za katerega velja mehanizem, le poročali, brez plačila kakršne koli finančne prilagoditve. Podjetja bodo tako imela dovolj časa za pripravo na nov sistem, hkrati pa bo to omogočilo natančno prilagoditev dokončne metodologije do leta 2026. Uvozniki blaga CBAM bodo sicer morali zbirati podatke za četrto četrtletje od 1. oktobra 2023, prva poročila pa bodo morali oddati do 31. januarja 2024.

Evropska komisija organizira več spletnih seminarjev, na katerih predstavlja splošne značilnosti CBAM in posebnosti posameznih sektorjev. Podrobne informacije o CBAM, spletnih seminarjih in možnostih udeležbe so objavljene na strani Evropske komisije o mehanizmu za ogljično prilagoditev na mejah.