Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 58. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o lokalnih volitvah, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

1A. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Luka Mesec

1B. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o socialno varstvenih prejemkih (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Luka Mesec

1C. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Luka Mesec

2. Sklepne ugotovitve Odbora za odpravo diskriminacije žensk o sedmem periodičnem poročilu Slovenije o uresničevanju določil Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, Poročevalec: Luka Mesec

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog uredbe o podrobnejši vsebini načrta spodbujanja digitalne vključenosti, Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh

4. Program dela Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč za leto 2023 in Finančni načrt dela Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč za leto 2023 (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Šarec

5. Predlog za spremembo projekta 2611-23-0300 Ohranitev delovnih mest - draginja v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2023–2026 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Luka Mesec

5A. Predlog za spremembo vrednosti projekta 1914-22-0019 Nakup brezpilotnih letalnikov BELIN-V v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2023–2026 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Šarec

6. Predlog za spremembo izhodiščne vrednosti projekta 2611-22-0913 Prenova prostorov Doma Češnja za izvajanje socialnovarstvenega programa za otroke in mladostnike - CUDV Draga v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2023–2026 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Maljevac

7. Predlog za uvrstitev novega projekta 3360-23-0007 Prenova sanitarnih prostorov v študentskem domu ŠD3 v veljavni Načrt razvojnih programov 2023–2026 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič

7A. Predlog soglasja za prevzemanje in plačevanje obveznosti na namenskih proračunskih postavkah Ministrstva za javno upravo preko načrtovanih pravic porabe (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

III. ZADEVE EU

7B. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na dopolnilno obrazloženo mnenje Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos nekaterih določb Direktive (EU) 2020/1057 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2020 o določitvi posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU za napotitev voznikov v sektorju cestnega prometa ter spremembi Direktive 2006/22/ES glede zahtev za izvrševanje in Uredbe (EU) št. 1024/2012 v pravni red Republike Slovenije (kršitev št. INF(2022)0260), Poročevalec: Luka Mesec

8. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2023)4169 final z dne 14. 7. 2023 zaradi neobveščanja o ukrepih za prenos točke (b) prvega odstavka 6. člena Direktive (EU) 2018/1673 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o boju proti pranju denarja z uporabo kazenskega prava v pravni red Republike Slovenije, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

8A. Predlog stališča Republike Slovenije do Priporočila za sklep Sveta o pooblastitvi Evropske komisije, da v imenu Evropske unije sodeluje pri pogajanjih o konvenciji Sveta Evrope, ki bo nadomestila in zamenjala Konvencijo o kazenskopravni zaščiti okolja iz leta 1998 (ETS št. 172), ter pripravi osnutka obrazložitvenega poročila, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

9. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 10. julija 2023 v Bruslju(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

10. Poročilo o udeležbi državne sekretarke na Ministrstvu za notranje zadeve Helge Dobrin na 3. Podonavski varnostni konferenci 23. in 24. marca 2023 v Bruslju (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

11. Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Severne Makedonije o obrambnem sodelovanju, Poročevalec: Marjan Šarec

12. Izhodišča za uradni obisk ministra za obrambo Marjana Šarca 25. in 26. septembra 2023 v Republiki Severni Makedoniji, Poročevalec: Marjan Šarec

12A. Informacija za predsednico Republike Slovenije Natašo Pirc Musar o njeni udeležbi na slovesnosti ob 80. obletnici osvoboditve koncentracijskega taborišča Kampor 9. septembra 2023 na otoku Rab, Poročevalka: Tanja Fajon

13. Informacija za predsednico Republike Slovenije Natašo Pirc Musar o udeležbi na Vrhu Brdo-Brijuni procesa 10. in 11. septembra 2023 v Severni Makedoniji, Poročevalka: Tanja Fajon

14. Informacija o sodelovanju ministrice za pravosodje dr. Dominike Švarc Pipan na konferenci ministrov za pravosodje Sveta Evrope 11. septembra 2023 v Rigi, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

15. Informacija o udeležbi državne sekretarke na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje Jasne Rojc na Mednarodnem tekmovanju mladih v poklicnih spretnosti, EuroSkills 2023 od 5. do 9. septembra 2023 v Gdansku na Poljskem, Poročevalec: dr. Darjo Felda

16. Informacija o obisku ministra brez resorja, pristojnega za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, Mateja Arčona od 21. do 26. septembra 2023 v Clevelandu, Poročevalec: Matej Arčon

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

17. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z zagotavljanjem varnosti na slovenskih avtocestah(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

17A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Kaloha v zvezi z zvišanjem sodniških plač (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

18. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Tamare Kozlovič v zvezi z vzpostavitvijo enotne spletne točke oziroma spletnega portala za spremljanje vseh investicij na državni in lokalnih ravneh, ki so financirane ali sofinancirane iz javnih sredstev (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh

19. Predlog odgovora na poslansko pobudo Sare Žibrat, Vere Granfol, Ferenca Horvátha, Jožefa Horvata, Damijana Zrima, mag. Darka Krajnca in Tine Novak v zvezi z ustanovitvijo javnega zavoda Pomurski arhiv (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Asta Vrečko