Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 57. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog soglasja k sklenitvi Najemne pogodbe za oddajo prostora v poslovni stavbi, Teharska cesta 1, Celje v upravljanju Zgodovinskega arhiva Celje, Poročevalka: dr. Asta Vrečko

2. Predlog soglasja k sklenitvi Pogodbe o ustanovitvi neodplačne služnosti na parcelni št. 172/20 k. o. 1727 Poljansko predmestje v lasti Univerze v Ljubljani, Poročevalec: dr. Igor Papič

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

2A. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije v upravnem sporu, ki pod opr. št. I U 146/2021 teče pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Luka Mesec

2B. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije v upravnem sporu, ki pod opr. št. I U 1657/2021 teče pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Luka Mesec

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

3. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost javnim uslužbencem plačne skupine B v javnem zdravstvenem zavodu Ortopedska bolnišnica Valdoltra Ospedale ortopedico Valdoltra (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Robert Golob (MZ)

4. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost javnim uslužbencem plačne skupine B v javnem zdravstvenem zavodu Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Robert Golob (MZ)

5. Predlog soglasja k določitvi višjega plačnega razreda ob trajni premestitvi na drugo delovno mesto iz Ministrstva za kulturo v Ministrstvo za finance (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

5A. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za stanovanja, Poročevalec: Simon Maljevac

6. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet Centra za socialno delo Ljubljana, Poročevalec: Luka Mesec

7. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet Center za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Poročevalec: Luka Mesec

8. Predlog imenovanja predstavnic ustanovitelja v svet Centra za socialno delo Maribor, Poročevalec: Luka Mesec

9. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet Centra za socialno delo Gorenjska, Poročevalec: Luka Mesec

9A. Predlog imenovanja predstavnic ustanovitelja v svet Centra za socialno delo Južna Primorska, Poročevalec: Luka Mesec

9B. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet Centra za socialno delo Koroška, Poročevalec: Luka Mesec

9C. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet Centra za socialno delo Osrednja Slovenija - zahod, Poročevalec: Luka Mesec

9Č. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet Centra za socialno delo Pomurje, Poročevalec: Luka Mesec

9D. Predlog za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet Centra za socialno delo Celje, Poročevalec: Luka Mesec

9E. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet Centra za socialno delo Posavje, Poročevalec: Luka Mesec

9F. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet Centra za socialno delo Primorsko-Notranjska, Poročevalec: Luka Mesec

9G. Predlog za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet Centra za socialno delo Osrednja Slovenija - vzhod, Poročevalec: Luka Mesec

9H. Predlog za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet Centra za socialno delo Zasavje, Poročevalec: Luka Mesec

9I. Predlog imenovanja članov sveta zavoda - Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet Centra za socialno delo Savinjsko - Šaleška, Poročevalec: Luka Mesec

9J. Predlog za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet Centra za socialno delo Spodnje Podravje, Poročevalec: Luka Mesec

9K. Predlog za imenovanje predstavnikov ustanovitelja svet Centra za socialno delo Severna Primorska, Poročevalec: Luka Mesec

10. Predlog odpoklica članov in imenovanje novih članov Upravnega odbora Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije, Poročevalka: Barbara Kolenko Helbl

11. Predlog imenovanja članov Strokovnega sveta Republike Slovenije za izobraževanje odraslih, Poročevalec: dr. Darjo Felda

12. Predlog imenovanja in razrešitve članov Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, Poročevalec: dr. Darjo Felda

13. Predlog razrešitve in imenovanja članov Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje, Poročevalec: dr. Darjo Felda

14. Predlog imenovanja predstavnika Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu, Poročevalec: Klemen Boštjančič

15. Predlog sklepa o ustanovitvi Delovne skupine Vlade Republike Slovenije za koordinacijo projekta JEK2, Poročevalka: Petra Škofic

16. Predlog sklepa o vzpostavitvi projektne skupine Klicnega centra za obnovo po poplavah 2023, Poročevalka: Petra Škofic