Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 127. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog smernic za inovativno javno naročanje 2.0, predlagatelj: minister za gospodarstvo, turizem in šport    Gradivo

4. Predlog mnenja o pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti Uredbe o določitvi
najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, Uredbe o dopolnitvi Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen in Zakona o kontroli cen, Predlagatelj: v funkciji ministra za zdravje