Skoči do osrednje vsebine

Delovna skupina za koordinacijo obnove po poplavah o sanaciji vodotokov in poplavnemu mulju

Delovna skupina za koordinacijo obnove po poplavah se je na današnjem delovnem sestanku seznanila o trenutnih razmerah na območjih, ki so jih pred enim mesecem prizadele poplave.

Člani delovne skupine so se seznanili, da je večja količina mulja še vedno odložena na začasnih lokacijah na prizadetih območjih. Pristojne službe so pojasnile, da bo treba pri neonesnaženem mulju od primera do primera določiti nadaljnjo rabo oziroma namembnost. Z onesnaženim muljem bo treba ravnati drugače, zato se že preverjajo različne možnosti odlaganja mulja.

Delovna skupina za koordinacijo obnove po poplavah v začetku avgusta 2023 je pozvala Agencijo Republike Slovenije za okolje, občine, Ministrstvo za naravne vire in prostor ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo čim hitreje podajo vhodne podatke, na podlagi katerih bodo lahko oblikovali rešitve za upravljanje odpadnega mulja.

Delovna skupine se je seznanila, da so bili vzorci mulja in tal pod sedimentom na poplavnih območjih odvzeti na 21 merilnih mestih. Ko bodo znani rezultati, bodo z njimi seznanili javnost.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) svetuje, da v zgornji Mežiški dolini prebivalke in prebivalci upoštevajo naslednja priporočila: 

  • pri rokovanju z muljem se uporablja osebna varovalna opremo; zaščitne rokavice, škornji, plašč in drugo;
  • mulj je treba odložiti na pravilen način, na mesta, kjer se zbirajo odpadki, pri čemer bodo za mulj poskrbele pristojne službe. Še posebej je treba paziti in preprečiti, da bi se z muljem igrali otroci;
  • otroci so manj kritični glede osebne higiene, zato moramo toliko večjo pozornost temu namenjati odrasli. Otroku pogosto umivajte roke, posebno po opravilih in igranju v naravi, ob prihodu v bivalno okolje, pred hranjenjem in pred spanjem. Roke so pri majhnih otrocih pogosto v stiku s tlemi, prav tako pa otrok z njimi rad sega v usta.

NIJZ ob tem opozarja, da je na območjih, ki so bila poplavljena, še vedno potrebna previdnost pri uporabi pitne vode in pri ravnanju z živili.

Kmetijski inštitut Slovenije pa glede onesnaženosti zemlje in vode s svincem, saj je poplavljena zemlja lahko onesnažena z mikroorganizmi (kanalizacija, greznice/septične jame) in nevarnimi kemikalijami, kot so kurilno olje, mešanice naftnih derivatov, pesticidi, barve in druge kemikalije, priporoča:

  • naplavine na vrtu je treba odstraniti in priporočljivo je zasejati rastline, ki nase vežejo tudi snovi, ki so sicer nezaželene v zemlji. Temu procesu pravimo fitoremediacija. Tako lahko z rastlinami odstranimo tudi del težkih kovin, ki bi lahko prišle v zemljo s poplavljeno vodo;
  • primerne rastline za čiščenje tal po poplavah so: gorjušica, sončnice, koprive, konoplja, praprot in druge. Nato je treba te rastline požeti in jih skupaj s koreninami odstraniti iz vrta;
  • za odstranjevanje težkih kovin in strupenih snovi iz zemlje je učinkovit tudi zeolit. Sredstvo se posuje po zemlji in plitko zadela v tla, v odmerku 20 g/1m2. Zeolit prav tako izboljšuje zemljo, spodbuja rast rastlin in jih varuje pred talnimi škodljivci.

Delovna skupina se je tudi seznanila še, da se pri sanaciji vodotokov ekipe krepijo, število delovišč pa povečuje. Tako se po podatkih Direkcije za vode sanacija izvaja na 147 deloviščih. Na podlagi Interventnega zakona, ki je poenostavil in pospešil postopke, tudi na področju javnega naročanja, pa se bodo do konca tedna ekipe še dodatno okrepile, število delovišč pa še povečalo.