Skoči do osrednje vsebine

Prehajamo v zadnjo fazo enega največjih investicijskih ciklov v turizmu

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je ta teden izdalo sklepe za podporo 58 investicijskih projektov za obnovo ali izgradnjo novih turističnih namestitev. S sofinanciranjem v višini dobrih 57,1 milijona evrov je podprlo investicije v turistične nastanitve v skupni vrednosti 217 milijonov evrov.

Skupaj s preteklima razpisoma za gorske centre in turistične namestitve ter javno turistično infrastrukturo pa je ministrstvo lani in letos v slovenskem turizmu spodbudilo za kar 359 milijonov investicij. 

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je ob predstavitvi rezultatov javnega razpisa za turistične namestitve poudaril: »Slovenski turizem bo s tem razpisom pridobil kar 1168 novih visoko kakovostnih nastanitvenih enot v hotelih, motelih, penzionih, kampih, glampingih in turističnih kmetijah. Vse te namestitve prinašajo višjo dodano vrednost ne samo za podjetja, ampak s tem tudi za zaposlene, lokalno okolje in celoten turizem. Obenem pa bodo projekti tudi visoko energetsko učinkoviti in s tem prispevali k trajnostnemu razvoju. S tem pa zasledujemo tudi cilje v strategiji slovenskega turizma, ki sledijo predvsem zvišanju kakovosti slovenske turistične ponudbe in trajnosti.«

Z javnim razpisom za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma je ministrstvo podprlo turistične nastanitve višje in visoke kakovosti, in sicer v dveh sklopih: Sklop 1– investicije v popolno prenovo oziroma rekonstrukcijo ter Sklop 2 – izgradnjo novih nastanitvenih obratov. Na javni razpis je prispelo 98 vlog v višini 86,6 milijona evrov zaprošenih sredstev, od tega je bilo 43 projektov za prenovo in 55 projektov za izgradnjo novih nastanitvenih obratov. Ministrstvo je imelo po znižanju sredstev zaradi prilagoditev Načrta za okrevanje in odpornost na voljo 58 milijonov evrov.

Ministrstvo bo na razpisu podprlo 58 najbolje ocenjenih projektov, od tega 25 projektov popolne prenove in 33 projektov novogradenj turističnih nastanitev. Skupna vrednost investicij znaša 217 milijonov evrov, pri čemer ministrstvo sofinancira investicije v višini dobrih 57,1 milijona evrov evropskih sredstev iz Sklada za okrevanje in odpornost. Med projekti je podprtih največ hotelov (20), sledijo penzioni (17), glampingi (12), gostišča (6) in turistične kmetije (3). Ministrstvo je s tem preseglo načrtovane cilje iz Načrta za okrevanje in odpornost, saj bo ministrstvo podprlo več projektov in doseglo višjo povprečno število nastanitvenih enot.

Eden največjih investicijskih ciklov v slovenskem turizmu

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je ob tem dejal: »Z odobritvijo investicijskih projektov v turistične nastanitve se skupaj z naložbami v prestrukturiranje gorskih centrov in namestitve iz lanskoletnega razpisa ter letošnjim razpisom v javno turistično infrastrukturo začenja zadnji sklop enega največjih investicijskih ciklov v slovenskem turizmu

Pri tem je minister podal konkretne številke: »Na vseh treh javnih razpisih smo lani in letos s sofinanciranjem v višini 142 milijonov evrov evropskih in javnih sredstev podprli skupaj 136 projektov ter s tem spodbudili investicije v slovenskem turizmu v skupni višini 359 milijonov evrov.« Gre za sredstva iz Sklada za okrevanje in odpornost, iz sklada React EU in sredstva proračuna Republike Slovenije.

Trenutno je odprt javni razpis za Zelene sheme v višini enega milijona evrov, v 2024 in 2025 pa bo ministrstvo objavilo še dva javna razpisa iz nove kohezijske ovojnice v višini 21,9 milijona evrov. Ta dva razpisa bosta predvidoma namenjena za razvoj turizma v turističnih destinacijah ter razvoj turističnih atrakcij in produktov povezanih z objekti kulturne dediščine.

Novinarska konferenca