Skoči do osrednje vsebine

Objavljen dopolnjen pravilnik izvajanja preventivnih zdravstvenih pregledov šolarjev in mladostnikov

1. septembra 2023 je bil v Uradnem listu RS objavljen Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Uradni list RS, št. 93/23). Gre za dopolnitev, ki določa strokovne pogoje za imenovanega zdravnika šole za nemoteno izvajanja preventivnega zdravstvenega varstva v šoli.

Strokovne pogoje je določil Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo z namenom, da se preventivni pregledi šolarjev in mladostnikov izvajajo nemoteno in da jih od 1. septembra 2023 dalje poleg šolskih zdravnikov izjemoma lahko izvajajo tudi zdravniki specialisti splošne medicine oziroma specialisti družinske medicine. Zapisani so tudi pogoji, pod katerimi slednji lahko izvajajo preventivne preglede:

  • da izvajajo zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, pri čemer imajo vsaj 50 odstotkov opredeljenih oseb iz starostne skupine od 0 do 19 let in dosegajo vsaj 50 odstotkov licenčnih točk s področja šolske medicine, in
  • da izvajajo preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov vsaj deset let ali
  • da izvajajo preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov manj kot deset let, zavežejo pa se, da bodo do 31. avgusta 2033 opravili specializacijo iz pediatrije.