Skoči do osrednje vsebine

Uredba o določitvi izbranih vrst zdravstvenih storitev, za katere se zagotovi plačilo po realizaciji

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji izdala Uredbo o določitvi izbranih vrst zdravstvenih storitev, za izvajanje katerih se zagotovi plačilo po realizaciji.

V skladu s 15. členom Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS) je vlada z Uredbo določila vrste zdravstvenih storitev, za katere bo zagotovljeno plačilo po realizaciji brez sklenitve posebne pisne pogodbe. Plačilo po realizaciji bo zagotovljeno izvajalcem zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, ki izvajajo zdravstvene storitve nad obsegom programa, dogovorjenim z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). V skladu z ZNUZSZS vlada storitve za plačilo po realizaciji določi na predlog ZZZS in na podlagi podatkov Nacionalnega inštituta za javno zdravje o čakalnih dobah za posamezno vrsto zdravstvenih storitev upoštevajoč stopnje nujnosti za posamezno vrsto zdravstvene storitve.

Vlada je pri pripravi seznama poleg predloga ZZZS upoštevala še dodatne kriterije. V seznam izbranih storitev ni vključila tistih specialistično ambulantnih dejavnosti in bolnišničnih storitev, ki so v skladu z Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 (Uredba 2023) plačane po realizaciji in bodo tako plačane tudi v prihodnje. Prav tako v seznam ni vključila specialistično ambulantnih dejavnosti, pri katerih so v skladu z Uredbo 2023 prvi pregledi plačani po realizaciji in bodo tako plačani tudi v prihodnje.

Vlada je v seznam za plačilo po realizaciji vključila zdravstvene storitve, ki so ključnega pomena za ugotovitev zdravstvenega stanja pacienta in določitev morebitnih nadaljnjih nujnih posegov ter obravnav. Prav tako je v seznam vključila prospektivne programe v bolnišnični dejavnosti. V okviru akutne bolnišnične obravnave so vključeni prospektivni programi z velikim številom čakajočih (endoproteza kolena, kolka in operacija kile). Pri vključitvi v seznam je vlada upoštevala tudi tiste vrste zdravstvenih storitev, pri katerih število čakajočih pacientov nad najdaljšo dopustno čakalno dobo po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje na dan 1. avgust 2023 presega 1500 in število čakajočih pacientov na isti datum presega tudi povprečno 6-mesečno realizacijo programa v letu 2022.

Izdana Uredba začne veljati 1. septembra 2023 in velja do 31. decembra 2023.