Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 56. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog določitve vsebine izbrisnega dovoljenja za izbris vknjižene pravice prepovedi odtujitve na nepremičnini v k. o. 2229 Idrsko, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

2. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca zemljišč v k. o. 1081 Zagrad (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Uroš Brežan

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

3. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije v upravnem sporu opr. št. II U 421/2020 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Bojan Kumer

4. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije v upravnem sporu opr. št. I U 661/2023 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Luka Mesec

5. Predlog določitve višine dela plače za redno delovno uspešnost za direktorja in vršilca dolžnosti direktorja in podaji soglasja k izplačilu redne delovne uspešnosti za namestnika direktorja Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije za mesece januar do december 2022 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Barbara Kolenko Helbl

6. Predlog soglasja k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorju Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko in pomočnici direktorja iz naslova izvajanja javne službe za leto 2022 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič

7. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorju Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije za leto 2022 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

8. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost javnim uslužbencem plačne skupine B v javnem zdravstvenem zavodu Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Robert Golob (MZ)

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

9. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za evropske zadeve v Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, Poročevalka: Tanja Fajon

10. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in energijo, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

10A. Predlog razrešitve vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za visoko šolstvo v Ministrstvu za visoko šolstvo, Poročevalec: dr. Igor Papič

10B. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za visoko šolstvo v Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Poročevalec: dr. Igor Papič

10C. Predlog imenovanja člana nadzornega sveta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Poročevalec: Luka Mesec

11. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Srednja šola Domžale«, Poročevalec: dr. Darjo Felda

12. Predlog spremembe Sklepa o imenovanju članov Delovne skupine za obravnavo romske problematike, Poročevalec: Boštjan Poklukar

13. Predlog spremembe Sklepa o imenovanju Projektnega sveta za civilni nadzor nad izvajanjem projekta drugega tira železniške proge Divača – Koper, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

14. Predlog Sklepa o spremembi sklepa o imenovanju članov v Usmerjevalni odbor za izvajanje finančnih instrumentov v programskem obdobju 2014-2020, Poročevalec: Matjaž Han