Skoči do osrednje vsebine

Uspešno smo zajezili fiktivne prijave prebivališč

V ministrstvu uspešno preprečujemo fiktivne prijave prebivališč. Od zadnje spremembe Zakona o prijavi prebivališča v letu 2021 tako ne zaznavamo več večjih kršiteljev (na primer naslovov z več 100 fiktivnimi prijavami). Že v postopku prijave prebivališča so namreč vključeni številni vzvodi za preprečevanje fiktivnih prijav prebivališča.

Preprečevanje fiktivnih prijav prebivališč

V letu 2022 je bilo 373.233 prijav prebivališč, uvedenih pa 6092 skrajšanih postopkov. To so postopki ki se uvedejo v primeru, da se posameznik želi prijaviti na naslov z neustrezno rabo ali naslov z neustrezno kvadraturo glede na že prijavljeno število posameznikov. Skrajšani postopek je bil uveden leta 2021 z novelo Zakona o prijavi prebivališča, da bi poenostavil in pohitril odločanje ob prijavah, ki bi lahko imele naravo fiktivnosti.

Od začetka leta 2023 do konca julija je bilo izvedenih 200.690 prijav prebivališč in uvedenih zgolj 1458 skrajšanih postopkov. Odstotek poskusa tovrstnih prijav se je torej znižal z 1,63 odstotka na 0,73 odstotka vseh prijav. Poleg tega pa so se uredile evidence Geodetske uprave Republike Slovenije tam, kjer sta bili namembnost ali kvadratura predhodno neustrezni glede na dejansko naravo naslova.

Hkrati so upravne enote od 1. januarja do 31. julija 2023 uvedle 3172 postopkov ugotavljanja stalnega in 1015 postopkov ugotavljanja začasnega prebivališča. S temi postopki se preverja dejanskost naselitve posameznika na že prijavljenem naslovu. Poleg tega so uvedle še 280 postopkov preverjanja stalnega in 748 postopkov preverjanja začasnega prebivališča. Ti se pričnejo v primeru dvoma v prebivanje na naslovu, ki ga posameznik šele želi prijaviti.

V zadnjih petih letih je upadlo tudi število naslovov, na katerih je prijavljenih več kot 20 posameznikov. Število naslovov z več kot 20 prijavami stalnih prebivališč je s 371 naslovov s 16.418 prijavami, upadlo na 211 naslov s 7420 prijavami. Število naslovov z več kot 20 prijavami začasnih prebivališč pa je s 518 naslovov, na katerih je bilo 49.389 prijav, upadlo na 465 naslov z 39.869 prijavami.

Večletne aktivnosti se še nadaljujejo

Želimo dodatno zajeziti morebitne fiktivne prijave na naslove brez vednosti lastnikov, zagotoviti učinkovitejše odkrivanje teh prijav in njihovo hitrejše reševanje.

Vsem upravnim enotam smo že predlagali, da obveščajo lastnike oziroma solastnike o izvedeni prijavi na naslovu njihove nepremičnine (če prijavitelj prijavo izvede brez lastnikove oziroma solastnikove navzočnosti, prijava pa se ne nanaša na družinskega člana lastnika oziroma solastnika). Prav tu smo zaznali, da lahko prihaja do zlorab v obliki posameznih ponaredb soglasij. Lastniki oziroma solastniki tako lahko v morebitnih primerih ponarejenih dokazil hitreje ukrepajo, prav tako pa je hitrejši odziv pristojnih organov pri preprečevanju fiktivnih prijav.

Brezplačni vlogi za lastnike na portalu eUprava

Na portalu eUprava sta na voljo dve vlogi za lastnike ali solastnike nepremičnin, namenjeni preprečevanju fiktivnih prijav prebivališč

Obe vlogi sta brezplačni.

Ugotavljamo, da je ozaveščanje lastnikov in solastnikov o možnostih pridobitve podatkov o osebah, prijavljenih na naslovu, letos pomembno vplivalo na povečano število vlog. Samo od 1. januarja do 31. julija 2023 je bilo teh vlog kar 1101 (od uvedbe leta 2017 do konca leta 2022 pa skupno 3342).