Skoči do osrednje vsebine

Rok za oceno gospodarske škode za predplačila je 1. september 2023

Na današnjem spletnem seminarju smo opomnili podjetnike na iztekajoč se prvi rok za oddajo vlog za predplačila ob povračilih ocenjene škode zaradi poplav ter predstavili nekatere poenostavitve v prijavnem procesu. Vse prisotne smo pozvali, da ob veliki količini prijav, ki jih v teh dneh prejemamo na ministrstvih, izpolnijo vloge pazljivo in popolno ter s tem pomagajo k hitrejši izvedbi postopkov.

Skupaj s partnerji smo na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport izvedli spletni seminar z namenom olajšanja prijav ocene škode v gospodarstvu. Predstavili smo ukrepe za prizadeta podjetja v poplavah in poenostavljene postopki za prijavo ocen škode v gospodarstvu. Vse prisotne smo ponovno opozorili na rok: 1. september 2023, ko je čas za oddajo ocen škode vseh, ki želijo dobiti predplačila.

Med drugim smo predstavili tudi nekatere poenostavitve, ki so jih izvedli na pobudo podjetij ob prijavah.

  1. Oceno škode lahko prijavijo vsa podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, zadruge, zavodi) z izjemo tistih, ki sodijo v primarni sektor kmetijske proizvodnje, sektor ribištva in akvakulture, kakor ju določa Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1379/2013.
  2. Med upravičena podjetja sodijo tista, ki so utrpela škodo (in nimajo zgolj sedeža ali poslovne enote) v prizadetih občinah skladno s sklepom Uprave RS za zaščito in reševanje. Sklep kot potencialno prizadete občine opredeljuje občine v regijah: Dolenjska, Gorenjska, Koroška, Osrednje slovenska, Notranjska, Pomurje, Podravje, Posavje, Severno primorska, Vzhodno štajerska, Zahodno štajerska in Zasavje.
  3. Predmet ocene škode so tudi stroji in oprema, ki je bila pred nesrečo računovodsko že amortizirana, vendar je še zmeraj imela tržno ali uporabno vrednost. Slednje bodo upravičenci v nadaljevanju dokazovali s cenilnimi zapisniki.

Aktualni obrazci in navodila ter pogosta vprašanja z odgovori so na voljo na podstrani Ukrepi za pomoč gospodarstvu za odpravo posledic škode v poplavah.

Tudi za gospodinjstva, ki so jim poplave povzročile škodo, smo na enem mestu zbrali informacije o ukrepih, ki jih lahko koristijo iz tega naslova - torej o tem, kako prijavijo škodo, zamenjajo poškodovane ali uničene dokumente ter kakšne možnosti imajo zaradi morebitne odsotnosti z dela.