Skoči do osrednje vsebine

Sprejeta strategija in akcijski načrt za ozelenitev izobraževalne in raziskovalne infrastrukture

Vlada Republike Slovenije je sprejela Strategijo in akcijski načrt za ozelenitev javne izobraževalne in raziskovalne infrastrukture v Sloveniji do leta 2030. Sprejetje strategije predstavlja izpolnitev mejnika v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

Strategija in akcijski načrt za ozelenitev javne izobraževalne in raziskovalne infrastrukture v Sloveniji do leta 2030 je strateški dokument in podlaga za sistematični in razvojno usmerjeni sistem vlaganja v javno izobraževalno in raziskovalno infrastrukturo Republike Slovenije do leta 2030.

Cilj strategije je nadgraditi javno izobraževalno in raziskovalno infrastrukturo za  potrebe sodobnih izobraževalnih in raziskovalnih procesov.

Dokument je plod sodelovanja med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje, v čigar pristojnosti spada sofinanciranje investicij v javno izobraževalno in raziskovalno infrastrukturo, in zunanjih strokovnjakov iz različnih področij, tako tistih, ki so operativno vezani na obravnavana področja, kot tudi tistih s širšim pogledom in vizijo razvoja tega področja in družbe nasploh.

Strategija je ključna za dolgoročen razvoj javne izobraževalne in raziskovalne infrastrukture s ciljnimi vlaganji v bolj kakovosten, varčen, nizkoogljičen, energetsko učinkovit in sodobno opremljen stavbni fond, ki obenem upošteva načelo »da se ne škoduje bistveno«. Tako načrtovana investicijska vlaganja lahko učinkovito prispevajo k zelenemu in digitalnemu prehodu ter bolj trajnostnemu izobraževalnemu in raziskovalnemu stavbnemu fondu.

Izvajanje strategije bo potekalo v skladu s strateškimi cilji: celovita obnova objektov, odprava prostorskega primanjkljaja, vzpostavitev sodobne opreme, ter s tem povezanimi ukrepi.

Strategija vsebuje predlog finančnega načrta, akcijski načrt s predlogom vlaganj po letih do 2030 skladno s ciljnim scenarijem za posamezne sklope zavodov in strateške cilje, predlog meril za hierarhično razvrstitev investicijskih projektov, predlog metodologije za merjenje in spremljanje kazalnikov ter priporočila za uspešno izvajanje strategije.