Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorja za okolje in za naravo preverila onesnaženje na Ljubljanskem barju

Včeraj dopoldan sta inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in energijo in Inšpektorata Republike Slovenije za naravne vire in prostor skupaj z naravovarstvenim nadzornikom Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje preverila razsežnost onesnaženja na Ljubljanskem barju.

Pregledali so lokacije »črnih« polj in travnikov ob Bevškem grabnu do sotočja oziroma izliva grabna v Ljubljanico. Na terenu so bili tudi predstavniki Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO), ki so vzeli vzorce vode.

Bevški graben je bil gorvodno rahlo kalen, motno rjave barve. Na sotočju Bevškega grabna in Ljubljanice je bilo jasno videti rjav izliv iz Bevškega grabna. Na parcelah, ki so dotok Bevškega grabna pa je voda močneje obarvana, delno se je razlivala po poti. Zaznati je bilo vonj po fekalijah. Izvora močneje obarvanega pritoka v Bevški graben ni bilo mogoče ugotoviti, prav tako ni bilo indicev, ki bi kazali na povzročitelja onesnaženja.

Inšpekcijski postopek se nadaljuje. Pričakujemo ugotovitve iz predkazenskega postopka in strokovnih služb, ki so vzorčile vodo, saj še vedno ni jasen izvor onesnaženosti.