Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 125. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog odločbe o odobritvi sodelovanja pri ustanovitvi Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje »B&G – RAD z omejeno odgovornostjo«, predlagateljica: ministrica za javno upravo    Gradivo

1A. Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic obilnega deževja s poplavami in plazovi od 14. do 23. maja 2023, predlagatelj: minister za obrambo    Gradivo

2. Metodologija za presojo posledic predpisov na različna družbena področja, predlagateljica: ministrica za javno upravo    Gradivo

3. Predlog soglasja Šolskemu centru Kranj za sprejetje pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Energetska sanacija Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole Kranj - objekt B in objekt Srednje šole Izola«, predlagatelj: minister za vzgojo in izobraževanje    Gradivo

4. Predlog opredelitve Republike Slovenije v sodnem postopku za sprejetje predhodne odločbe v zadevi C-144/23 KUBERA d. o. o., Predlagateljica: ministrica za pravosodje

5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Unije, sporazuma o prostovoljnem partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Slonokoščeno obalo o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesa in lesnih proizvodov v Evropsko unijo (FLEGT), predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano    Gradivo

8. Predlog uredbe o ratifikaciji Sporazuma med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Jedrsko regulatorno komisijo Združenih držav Amerike o izmenjavi tehničnih informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti, predlagateljica: ministrica za zunanje in evropske zadeve    Gradivo

9. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Madžarske, Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije, Ministrstvom za obrambo Republike Bolgarije in Ministrstvom za obrambo Republike Hrvaške o zagotovitvi podpore države gostiteljice na vaji JACKAL CAVE 2023, predlagatelj: minister za obrambo    Gradivo

10. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije in Ministrstvom za kmetijstvo Republike Hrvaške o sodelovanju na področju zdravja rastlin, predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano    Gradivo

11. Informacija o srečanju ministrov Zahodnega Balkana, pristojnih za digitalizacijo 27. in 28. avgusta 2023 na Bledu, predlagateljica: ministrica za digitalno preobrazbo    Gradivo

12. Predlog mnenja o Pobudi Sveta delavcev Nove Ljubljanske banke, d. d., Ljubljana, za začetek postopka za oceno ustavnosti šestega odstavka 36. člena Zakona o bančništvu, Predlagatelj: minister za finance

13. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za javno upravo, Predlagateljica: ministrica za javno upravo

14. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za kulturo, Predlagateljica: ministrica za kulturo

15. Predlog imenovanja članov Stalne avtonomne strokovne komisije za pripravo mnenja o usposobljenosti kandidatov, ki niso diplomati, za vodjo diplomatskega predstavništva ali konzulata, Predlagateljica: ministrica za zunanje in evropske zadeve

16. Predlog mnenja Vlade Republike Slovenije k podelitvi odlikovanja Ukrajine reda princa Jaroslava Modrega tretje stopnje slovenskemu državljanu, Predlagateljica: ministrica za zunanje in evropske zadeve

17. Predlog mnenja Vlade Republike Slovenije k podelitvi odlikovanja Ukrajine slovenskemu državljanu, Predlagateljica: ministrica za zunanje in evropske zadeve