Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 56. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog Akcijskega načrta Strategije digitalnih javnih storitev 2030, Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh

1A. Metodologija za presojo posledic predpisov na različna družbena področja, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

2. Predlog pooblastila za opravljanje aerosnemanj za izdelavo kartografskih publikacij za družbo Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., German Aerospace Center Wessling, Nemčija (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Šarec

3. Predlog za spremembo izhodiščne vrednosti projekta 3340-21-0153 Akcije 2023-2024 v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2023–2026 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Asta Vrečko

4. Predlog za odprtje proračunskih postavk in zagotovitev pravic porabe pri proračunskem uporabniku Ministrstvo za zdravje (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

4A. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MDDSZ, MSP, MF, GSV, MGTŠ, MZEZ, MNVP, MK, MVZI, Vrhovno sodišče RS), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

5. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Ekonomska šola Murska Sobota« (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda

III. ZADEVE EU

5A. Predlog opredelitve Republike Slovenije v sodnem postopku za sprejetje predhodne odločbe v zadevi C-144/23 KUBERA d.o.o., Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

7. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Madžarske, Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije, Ministrstvom za obrambo Republike Bolgarije in Ministrstvom za obrambo Republike Hrvaške o zagotovitvi podpore države gostiteljice na vaji JACKAL CAVE 2023, Poročevalec: Marjan Šarec

8. Informacija o srečanju ministrov Zahodnega Balkana, pristojnih za digitalizacijo 27. in 28. avgusta 2023 na Bledu, Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

9. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi z napadi na policista v Ljubljani (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

10. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi s povečanim številom nezakonitih prehodov meje (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

11. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z vožnjo v nasprotno smer po prometni nesreči na primorski avtocesti (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

12. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi s stroški za prevoze oseb, ki izrazijo namero za vložitev prošnje za azil ter stroški za tolmače (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

13. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi s seznamom slovenskih avtorjev v Frankfurtu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Asta Vrečko