Skoči do osrednje vsebine

65. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji nadaljevala z obravnavo predlogov rešitev interventnega zakona.

Ukrepi, vključeni v predlog interventnega zakona, predstavljajo predloge ministrstev in bodo pripomogli k omilitvi škode, nastale ob poplavah in zemeljskih plazovih avgusta 2023. Končni predlog zakona bo vlada potrdila predvidoma na četrtkovi seji.

Predlagane rešitve in ukrepi po eni strani spreminjajo in dopolnjujejo veljavne zakone, po drugi pa začasno uvajajo posebne ukrepe ali odstopajo od sistemske ureditve na več področjih. Predlagani ukrepi so usmerjeni v nujno obnovo poškodovane ali povsem uničene javne infrastrukture, v poenostavitev vrste postopkov in pridobivanja dovoljenj, poleg tega zakon vsebuje ukrepe za pomoč občinam, gospodarstvu ter prebivalkam in prebivalcem – tako neposredno gmotno prizadetim kot v smislu ohranitve delovnih mest.

Aktivnosti za pripravo vloge za Solidarnostni sklad EU

Vlada se je seznanila z informacijo o poteku aktivnosti za pripravo vloge za Solidarnostni sklad EU. Aktivnosti so stekle takoj po naravni nesreči, ki je Slovenijo prizadela 4. avgusta 2023. Vlada je naslednji dan pooblastila Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, da v predpisanih rokih predloži vlogo za pridobitev sredstev iz Solidarnostnega sklada EU, namenjenih sofinanciranju ukrepov za odpravo posledic naravnih nesreč. Rok za oddajo vloge na Evropsko komisijo je 27. oktobra 2023. Z vladnim sklepom je bila 8. avgusta 2023 ustanovljena Medresorska delovna skupina za pripravo vloge in izvajanje Solidarnostnega sklada EU na politični in strokovni ravni. Skupina je začela z delom že naslednji dan. 

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj se je po dogovoru, med ministrom dr. Aleksandrom Jevškom ter komisarko za kohezijo in reforme Eliso Ferreiro, že sestalo s predstavniki Evropske komisije, Generalnim direktoratom Regio glede podrobnejših podatkov ter postopkov za pripravo vloge. Prav tako je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj vzpostavilo kontakt s pristojnimi hrvaškimi resorji, ki koordinirajo pripravo vloge in izvajanje ukrepov za obnovo, financiranih iz Solidarnostnega sklada EU. Hkrati sta Ministrstvo za finance in Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj dogovorila sodelovanje in strokovno pomoč Svetovne banke in Evropske banke za raziskave in razvoj pri pripravi ocene škode in vloge za sredstva Solidarnostnega sklada EU.

Vir: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj