Skoči do osrednje vsebine

Iztekanje roka za poročanje podatkov o cenah kmetijskih pridelkov oziroma živilskih proizvodov

V sredo, 23. avgusta 2023, se izteka rok za oddajo prvega Poročila o rednem pošiljanju podatkov o cenah kmetijskih pridelkov oziroma živilskih proizvodov za zavezance po Odredbi o obveznem rednem pošiljanju podatkov o cenah kmetijskih pridelkov oziroma živilskih proizvodov (Uradni list RS, št. 60/23 in 74/23).

Zavezance, ki si še niso oddali poročila, pozivamo, da to storijo čimprej (oziroma najkasneje do 23. avgusta), zavezance, ki pa si še niso uredili dostopa do aplikacije, pa pozivamo, da v izogib prepoznemu poročanju preko pooblastila za dostop do aplikacije takoj uredijo pravice za dostop pooblaščenim osebam, ki bodo poročale podatke v aplikacijo, saj proces dodeljevanja pravic za dostop do aplikacije zaradi varnostnih protokolov lahko traja nekaj časa.

Poročevalce, ki imajo dejavnost okrnjeno ali zaustavljeno zaradi nedavnih ujm in imajo sedež proizvodnje oziroma dejavnosti na prizadetih območjih, prosimo, da nas na to čimprej opozorijo. Skupaj s pristojnimi organi bomo njihova obvestila ustrezno obravnavali in tem zavezancem po potrebi prilagodili rok za poročanje.

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja