Skoči do osrednje vsebine

123. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na 123. dopisni seji sprejela več uredb in stališč.

Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje mineralne surovine v Lajšah

Vlada izdaja Uredbo o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita v pridobivalnem prostoru Lajše Topos II.

Ministrstvo je v postopku pred pripravo predlaganega koncesijskega akta preverilo, da predlagani pridobivalni prostor in vlagatelj vloge izpolnjujejo predpisane pogoje za podelitev rudarske pravice.

Vir: Ministrstvo za naravne vire in prostor

Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje mineralne surovine v Občini Rečica ob Savinji

Vlada  je sprejela Uredbo o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Poljane 2 v Občini Rečica ob Savinji.

Ministrstvo je v postopku pred pripravo predlaganega koncesijskega akta preverilo, da predlagani pridobivalni prostor in vlagatelj vloge izpolnjujejo predpisane pogoje za podelitev rudarske pravice.

Vir: Ministrstvo za naravne vire in prostor

Vlada sprejela spremembo Uredbe o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Sprememba uredbe je pripravljena zaradi zaključevanja programskega obdobja ter s tem omogočitve hitrejšega črpanja sredstev in izvedbe gradnje odprtih širokopasovnih omrežij, s ciljem omogočiti dostop do širokopasovnega omrežja s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in do elektronskih komunikacijskih storitev prek tega omrežja, najmanj 80 odstotkom gospodinjstvom na območjih belih lis, na katerih širokopasovna omrežja še niso zgrajena in hkrati ni tržnega interesa za njihovo gradnjo.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Sprememba Uredbe o uniformi, položajnih oznakah in simbolih policije

Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o uniformi, položajnih oznakah in simbolih policije in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

S predlaganimi spremembami Uredbe o uniformi, položajnih oznakah in simbolih se črtajo določbe, ki se nanašajo na znak avtocestne policije. Ta je bila na ravni Generalne policijske uprave ukinjena kot notranja organizacijska enota. Uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem listu.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Vlada z uredbo o obsegu izdaje zbirateljskih kovancev ob 150. obletnici rojstva Rudolfa Maistra

Vlada je izdala Uredbo o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 150. obletnici rojstva Rudolfa Maistra.

Vlada je z Uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2024 izdajo priložnostni kovanci, določila, da se prihodnje leto izdajo zbirateljski kovanci ob 150. obletnici rojstva Rudolfa Maistra.

Z danes izdano uredbo pa vlada določa značilnosti teh zbirateljskih kovancev in obseg izdaje. Predvidena je izdaja 750 zlatnikov z nominalno vrednostjo 100 evrov, 1250 srebrnikov z nominalno vrednostjo 30 evrov in 68.000 dvokovinskih kovancev z nominalno vrednostjo tri evre.

Vir: Ministrstvo za finance

Vlada določila videz spominskega kovanca ob 250-letnici Narodne in univerzitetne knjižnice

Vlada je določila videz spominskega kovanca ob 250-letnici Narodne in univerzitetne knjižnice.

Vlada je predhodno z Uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2024 izdajo priložnostni kovanci, določila, da se prihodnje leto izdajo spominski kovanci ob 250-letnici Narodne in univerzitetne knjižnice. Danes pa je določila glavna znamenja tega spominskega kovanca in obseg izdaje.

Na kovancu bo upodobljena rahlo nagnjena kljuka vhodnih vrat Narodne in univerzitetne knjižnice s Pegazom, mitološkim krilatim konjem, ki ga je arhitekt Jože Plečnik izbral kot simbolnega vodnika obiskovalcev knjižnice v svet znanja. Na kolobarju kovanca je razvrščenih 12 zvezd evropske zastave. Izdanih bo milijon teh spominskih kovancev.

Vir: Ministrstvo za finance