Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 55. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I.  ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o izrednem zvišanju pokojnin, Poročevalec: Luka Mesec

2. Predlog stališča do Mnenja Državnega sveta Republike Slovenije o Rednemu letnemu poročilu Zagovornika načela enakosti za leto 2022 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Luka Mesec

3. Predlog stališča do sklepa Državnega sveta Republike Slovenije, sprejetega ob obravnavi Zaključkov posveta Lokacija za Splošno bolnišnico Gorenjske (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Robert Golob (MZ)

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

4. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o uniformi, položajnih oznakah in simbolih policije, Poročevalec: Boštjan Poklukar

5. Predlog uredbe o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Črne gore o spremembi in dopolnitvi Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Črne gore o vojaškotehničnem sodelovanju, Poročevalka: Tanja Fajon

6. Predlog soglasja k Revidiranemu letnemu poročilu – zaključnemu računu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2021, Poročevalec: dr. Robert Golob (MZ)

7. Letno poročilo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za leto 2022, Poročevalka: dr. Asta Vrečko

8. Predlog akta o ustanovitvi Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije, Poročevalec: dr. Darjo Felda

9. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Ekonomska šola Ljubljana« (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda

10. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana« (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda

10A. Predlog za uvrstitev novega projekta 1714-23-0009 Interoperabilnost v veljavni Načrt razvojnih programov 2023–2026 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

10B. Predlog za uvrstitev novega projekta 1714-23-0008 EU sistem za potovalne info. in odobritve ETIAS v veljavni Načrt razvojnih programov 2023–2026 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

10C. Predlog za uvrstitev novega projekta 1711-23-0003 Oprema poslovnih prostorov 2023-2027 v veljavni Načrt razvojnih programov 2023–2026 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

11. Predlog za uvrstitev novega projekta št. 3360-23-0011 Sanacija objektov Titov trg 4 in 5 v Kopru v Načrt razvojnih programov 2023–2026 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič

12. Predlog za uvrstitev projekta 3360-23-0009 Investicijsko-vzdrževalna dela na objektih Študentskih domov UM v letih 2023 in 2024 v veljavni Načrt razvojnih programov 2023–2026(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič

III. ZADEVE EU

13. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za zdravje 27. in 28. julija 2023 v Las Palmasu v Španiji (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Robert Golob (MZ)

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

14. Informacija o sodelovanju Republike Slovenije pri izvedbi pilotnega projekta za digitalno analizo dokumentov v vizumskih postopkih in informacija o nameravanem podpisu dogovora o sodelovanju, Poročevalka: Tanja Fajon

15. Poročilo o delovanju Slovenske nacionalne komisije za UNESCO 2021–2022, Poročevalec: dr. Igor Papič

16. Informacija za predsednico Republike Slovenije Natašo Pirc Musar ob njeni udeležbi na Evropskem forumu Alpbach 30. avgusta 2023 v Alpbachu v Avstriji, Poročevalka: Tanja Fajon

17. Informacija o obisku predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar pri Svetem sedežu 22. maja 2023 v Vatikanu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

18. Informacija o uradnem obisku predsednika Republike Albanije Bajrama Begaja 13. in 14. julija 2023 v Republiki Sloveniji (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

20. Poročilo o uradnem obisku podpredsednice Vlade Republike Slovenije in ministrice za zunanje in evropske zadeve Tanje Fajon od 28. junija do 1. julija 2023 v Republiki Koreji(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon