Skoči do osrednje vsebine

Minister Brežan na ogledu posledic ujm v Poljanski dolini  

Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan si je danes v spremstvu sodelavcev z Direkcije Republike Slovenije za vode ogledal posledice poplav in zemeljskih plazov v občinah Žiri, Škofja Loka in Gorenja vas. Sestal se je z župani in se seznanil z razsežnostmi nedavnih katastrofalnih ujm.

1 / 4

Govora je bilo o obsegu škode, predvidenih ukrepih in potrebni sanaciji. Na terenu si je ogledal prostovoljske aktivnosti ob današnjem dnevu solidarnosti. V Škofji Loki se je seznanil z aktivnostmi italijanskih pripadnikov vojske in civilne zaščite, ki v okviru meddržavne pomoči sanirajo poškodovane mostove.

Minister Brežan je po ogledu povedal: »Po danes videnem lahko rečem, da je bilo opravljeno veliko delo na interventnih ukrepih, bolj ali manj so z nujnimi začetnimi interventnimi deli pri koncu. Vse pohvale lokalni skupnosti, gasilcem in civilni zaščiti. Z župani sem se pogovarjal, kako se bodo občine soočile s težavami in kako bo pomagala država, kar smo zapisali v zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč. Občinam bomo zagotavljali do 40 odstotkov ocenjene škode na podlagi predhodnega programa. To je tisto, kar bo v veliki meri olajšalo breme odprave posledic naravnih nesreč tako na lokalni kot državni infrastrukturi. Sedaj bo potrebno v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi izpeljati vse postopke, da bodo sredstva čim hitreje prišla do upravičencev na terenu. Urejanje vodotokov bo v nadaljevanju izziv, s katerim se bomo morali resno soočiti. S strani lokalne skupnosti smo dobili nekaj pobud, kako bi se sistem lahko spremenil, bo pa gotovo ta sistem v prihodnje moral sloneti na vodarski stroki in biti nedeljiv po občinah. Infrastrukturo bo treba prilagoditi tudi glede na podnebne spremembe. Potrebno pa je omeniti še vlaganje v preventivo, ki prinese veliko: en evro, vložen v protipoplavne ukrepe, ali urejanje vodotokov, pomeni vsaj pet ali celo desetkrat manjšo škodo. Tudi izkušnje iz drugih krajev po Sloveniji to dokazujejo.«