Skoči do osrednje vsebine

121. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji izdala spremembo Odloka o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav. Imenovala je tudi novo vršilko dolžnosti na mestu generalnega direktorja Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) imenovala Vido Znoj.

Vlada je izdala spremembo Odloka o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023, in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z Odlokom o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023, je Vlada takoj po nastalih razmerah določila začasne ukrepe za varstvo položaja strank in omogočanja delovanja organov v upravnih zadevah.

Med drugim tudi ukrep, da roki za uveljavljanje procesnih pravic in izpolnitev procesnih obveznosti ne tečejo (to so na primer roki za vložitev pritožbe, dopolnitev zadeve in podobno). Ker ta ukrep velja sedem dni od uveljavitve odloka, bi jutri, 12. avgusta 2023 prenehal veljati. A zaradi dejanske situacije na terenu se ukrep podaljša za nadaljnjih sedem dni.

Vir: Ministrstvo za javno upravo

Vlada je za vršilko dolžnosti generalne direktorice UVHVVR imenovala Vido Znoj

Vlada je razrešila vršilca dolžnosti generalnega direktorja Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin dr. Janeza Posedija.

Dr. Janez Posedi je 28. junija 2023 predlagal sporazumno prekinitev delovnega razmerja. Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih se generalni direktor z odločbo razreši s položaja, če to sam zahteva oziroma s tem soglaša.

Vlada je za vršilko dolžnosti generalnega direktorja Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin imenovala Vido Znoj, in sicer od 16. avgusta 2023 do imenovanja novega generalnega direktorja UVHVVR, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 15. februarja 2024.

Vida Znoj je doktorica veterinarske medicine in je od 2013 zaposlena na UVHVVR, trenutno kot vodja Sektorja za hrano in krmo. Kandidatka ima bogate delovne izkušnje in kompetence na področjih, ki so v pristojnosti UVHVVR.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano