Skoči do osrednje vsebine

Usmeritve glede možnosti vpisa študentov v študijskem letu 2023/24 zaradi izrednih razmer

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je višjim strokovnim šolam poslalo usmeritve glede naknadnega vpisa v študijskem letu 2023/2024.

Ravnatelj šole lahko dovoli naknadni vpis v prvem roku do vključno 30. septembra 2023. Višje strokovne šole smo obvestili, da lahko, v kolikor presodijo, da je to potrebno, prilagodijo opravljanje študijskih obveznosti.