Skoči do osrednje vsebine

Visokošolski zavodi lahko zaradi poplav prilagodijo opravljanje študijskih obveznosti

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je visokošolskim zavodom poslalo usmeritve glede možnosti prilagoditve izvajanja izpitov in vpisa za študijsko leto 2023/2024.

Poplave, ki so prizadele velik del Slovenije v preteklih dneh, vplivajo tudi na študentke in študente; nekateri so odrezani od sveta, brez cestnih, spletnih ali telefonskih povezav, njihov dom je poškodovan ali celo uničen. Mnogi, ki niso bili prizadeti, pomagajo pri odpravljanju posledic poplav. Ker se približuje izpitno obdobje, smo obvestili visokošolske zavode, da lahko, v kolikor presodijo, da je to potrebno, prilagodijo opravljanje študijskih obveznosti.

Zakon o visokem šolstvu v 40. členu v prvem odstavku določa, da se vpis v študijske programe z javno veljavnostjo opravi najpozneje do 30. septembra. Iz upravičenih razlogov, ki jih določi pristojni organ visokošolskega zavoda, pa se lahko rok za vpis podaljša za en mesec. To pomeni, da lahko visokošolski zavodi, če presodijo, da zato obstajajo utemeljeni razlogi, omogočijo študentkam in študentom vpis do 30. oktobra 2023.