Skoči do osrednje vsebine

Prva pomoč v duševni stiski ob poplavah

Ministrstvo za zdravje je skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje pripravilo smernice "Prva pomoč v duševni stiski ob poplavah", v katerih so objavljene osnovne usmeritve za nudenje pomoči drugim, nasvete, kaj narediti, ko se v stiski nahajamo sami ter vire pomoči, kamor se lahko obrnete po pomoč.

V izrednih razmerah so se izkazali lokalni Centri za duševno zdravje, s katerimi smo se povezali ter oblikovali interventne time za psihološko podporo in svetovanje osebam v stiski v njihovem okolju. Prvi tim, sestavljen iz zaposlenih Centrov za duševno zdravje Zdravstvenega doma (ZD) Ravne na Koroškem in ZD Velenje, je bil v prizadeta območja napoten že danes.

Na nedavne poplave se bomo ljudje različno odzvali. Nekateri posamezniki bodo lahko brez težav živeli naprej, nekateri pa bodo potrebovali strokovno pomoč. Bolj kot iskanje »pravih besed« je pomembno, da smo na voljo drug za drugega in si nudimo psihološko, socialno in praktično pomoč. Vedno pa upoštevajmo navodila pristojnih organov.

Ker predvidevamo, da bodo v tokratnih izrednih razmerah v ospredju predvsem duševne stiske prizadetih oseb, bomo strategije pomoči na ministrstvu skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje oblikovali še naprej, saj lahko stiska prizadetih oseb ob izgubah v naslednjih dneh še narašča.