Skoči do osrednje vsebine

Projekt »SPOZNAJ – Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji«

Namen projekta je ozaveščanje, izobraževanje in opolnomočenje sodelavcev konzorcijskih partnerjev z ustreznimi znanji in s kompetencami s področja odprte znanosti, priprava izobraževalnega gradiva, vzpostavitev podpornih struktur ter prilagoditev mehanizmov delovanja konzorcijskih partnerjev v skladu z načeli odprte znanosti.

S pomočjo projekta »SPOZNAJ – Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji«, ki se je pričel 2. avgusta 2023, bodo Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani in 20 slovenskih javnih raziskovalnih organizacij prilagodile svoje delovanje v skladu z načeli odprte znanosti ter s tem povezanimi praksami in načeli odprte znanosti v Evropskem raziskovalnem prostoru.

Poleg konzorcijskih partnerjev bo projekt naslovil druge pomembne deležnike v znanstvenoraziskovalni dejavnosti, to je druge javne in zasebne raziskovalne in visokošolske organizacije, zasebne raziskovalce, javne agencije (Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije - ARIS, Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu - NAKVIS), druge javne zavode (na primer Akademska in raziskovalna mreža Slovenije - Arnes, knjižnice), poslovne subjekte in druge zainteresirane javnosti.

Projekt, ki bo potekal do 30. junija 2026, v skupnem znesku 4.031.728,66 evra sofinancirata Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU prek nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost.

Na spletni strani Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani so objavljene dodatne informacije o projektu SPOZNAJ – Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji.