Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 62. seje Vlade Republike Slovenije

2. Predlog soglasja k predlogom amandmajem k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, Poročevalec: Uroš Brežan

2A. Predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, Poročevalec: Uroš Brežan

3. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

4. Poročilo o aktivnostih in stanju v javnih zavodih ob aktivaciji Državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah, poročevalec: Simon Maljevac    Gradivo

5. Informacija o ponujeni bilateralni pomoči držav ob poplavah v Sloveniji in celovit pregled možnosti koriščenja sredstev Evropske unije za spopadanje z naravnimi nesrečami in za odpravo njihovih posledic, Poročevalka: Tanja Fajon

6. Informacija o srečanju ministrice za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije Tanje Fajon z ministrom za zunanje in evropske zadeve Republike Hrvaške Gordanom Grlićem Radmanom 8. avgusta 2023 v Prekmurju, Poročevalka: Tanja Fajon

7. Predlog uredbe o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o čezmejnem sodelovanju pri nudenju nujne medicinske pomoči in bolnišničnega zdravljenja in Upravnega sporazuma o sodelovanju na področju nujne medicinske pomoči in bolnišničnega zdravljenja, poročevalka: Tanja Fajon    Gradivo

8. Predlog sklepa o potrditvi Protokola o čezmejnem prevozu življenjsko ogroženih pacientov v Splošno bolnišnico Izola, poročevalka: Tanja Fajon    Gradivo

9. Informacija o udeležbi ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luke Mesca in državnega sekretarja na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Igorja Feketije na simpoziju o lastništvu zaposlenih, 29. avgusta 2023 v Londonu ter 30. in 31. avgusta v Oxfordu (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Poročevalec: Luka Mesec

10. Predlog imenovanja generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje v Ministrstvu za obrambo, Poročevalec: Marjan Šarec

11. Predlog imenovanja Medresorske delovne skupine za pripravo vloge in izvajanje Solidarnostnega sklada Evropske unije, Poročevalec: dr. Aleksander Jevšek