Skoči do osrednje vsebine

Usmeritve o organizaciji dela, pravicah in obveznostih zaposlenih v državnih organih in občinah

Zaradi naravne nesreče, ki je prizadela Slovenijo, je Ministrstvo za javno upravo pripravilo pregled zakonskih določb glede oblik odsotnosti z dela, organizacije dela in dodelitve solidarnostne pomoči, ki veljajo za zaposlene v državnih organih in občinah. Dopis smo včeraj poslali vsem državnim organom in občinam v pomoč pri organizaciji dela v nastalih izrednih razmerah.

Zajeta so podrobnejša pojasnila o različnih odsotnostih z dela, to je v katerih primerih zaposleni lahko uveljavlja na primer pravico do izrednega plačanega dopusta, odsotnosti z dela zaradi osebnih okoliščin, nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile, in višina nadomestila plače v teh primerih.

Podrobneje so pojasnjene tudi možnosti glede drugačne organizacije dela, kot je začasna sprememba kraja opravljanja dela, odreditev opravljanja drugega dela in drugačna razporeditev delovnega časa.

Pojasnjeni pa so tudi pogoji za uveljavljanje izplačila solidarnostne pomoči delavcu oziroma njegovi družini, kot jo določa kolektivna pogodba in ki trenutno znaša 668,21 evra.