Skoči do osrednje vsebine

Tudi na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti aktiviran načrt ob poplavah

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pozorno spremljamo razmere in že pripravljamo ukrepe.

Glede na to, da je bil danes zjutraj aktiviran Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah, tudi na ministrstvu razmere intenzivno spremljamo in ukrepamo skladno z nalogami iz državnega načrta. Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  smo že od zjutraj v kontaktih z vsemi centri za socialno delo in Zavodom RS za zaposlovanje.

Seznanjeni smo, da so nekatere enote tako centrov za socialno delo, kot uradov za delo oziroma zavoda za zaposlovanje zaradi razmer zaprte, so pa za ljudi dosegljivi po telefonu. Trenutno se prednostno rešuje življenja in premoženje. Na ministrstvu skladno z našimi pristojnostmi sodelujemo pri usklajevanju evakuacije in nastanitve oskrbovancev v kriznih namestitvah centrov za socialno delo, nastanitvenih socialnovarstvenih programih in drugih zavodih v pristojnosti ministrstva ter pri nastanitvi ogroženih skupin prebivalcev. Naše službe bodo prizadetim prebivalkam in prebivalcem tudi nudile ustrezno psihosocialno in materialno pomoč.

Pri odpravi posledic vodne ujme bodo na prizadetih območjih prebivalke in prebivalci lahko upravičeni do izredne denarne socialne pomoči, ministrstvo bo aktiviralo tudi dodatne programe javnih del.

Vse občanke in občane pozivamo naj bodo skrajno previdni in naj pazijo na svoja življenja in na življenja drugih!