Skoči do osrednje vsebine

Pričetek ocenjevanja škode v gospodarstvu zaradi julijskih neurij

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je na osnovi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč in Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode zadolženo za pripravo ocene škode zaradi posledic julijskih neurij.

Ocenjevanje neposredne škode v gospodarstvu se začne z zbiranjem vlog gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov, posameznikov, ki opravljajo samostojno dejavnost, zavodov in zadrug, ki so utrpeli škodo na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka.

Vloge za ocenjevanje škode lahko oddajo oškodovanci z območij občin, ki jih je prizadelo:

  • močno neurje z dežjem in vetrom med 12. in 13. julijem 2023 in
  • neurje z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. in 25. julijem 2023.

Ocenjevanje škode v gospodarstvu zaradi posledic močnega neurja z dežjem in vetrom med 12. in 13. julijem 2023

Vlogo za ocenjevanje škode v gospodarstvu lahko oddajo gospodarske družbe, samostojni podjetniki, posamezniki, ki opravljajo samostojno dejavnost, zavodi, zadruge, ki so utrpeli škodo na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka, v naslednjih prizadetih občinah: Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Sevnica, Dobrna, Kozje, Laško, Ljubno, Mozirje, Polzela, Radeče, Rečica ob Savinji, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Mestna občina (MO) Velenje, Vojnik, Vransko, Zreče, Benedikt, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Makole, MO Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Starše, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah,  Šentilj, Apače, Beltinci, Cankova, Dobrovnik, Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Puconci, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej, Cerkno, Cirkulane, Destrnik, Gorišnica, Juršinci, Majšperk, Ormož, Podlehnik, MO Ptuj, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Trnovska vas, Žetale, Črna na Koroškem, Dravograd, Mislinja, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, MO Slovenj Gradec, Ribnica na Pohorju, Podvelka, Vuzenica, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas–Polje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Železniki, Muta.

Oceno škode morajo oškodovanci poslati na Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport do 23. avgusta 2023 na obrazcu, ki je priložen spodaj in ki zajema naslednje podatke: naziv, matična in davčna številka oškodovanca, ulica, poštna številka, pošta, kraj, občina nastanka nesreče, ocena škode na strojih/opremi, zalogah in izpadu prihodka. 

Oškodovanci v gospodarstvu dokumentacijo pošljejo na elektronski naslov: poplave2023.mgts@gov.si ali po navadni pošti na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Trubarjeva ulica 11, 2000 Maribor (z oznako »Poplave julij 2023«).

Obrazec in navodila za izpolnjevanje (škoda od 12. do 13. 7. 2023)

Ocenjevanje škode v gospodarstvu zaradi posledic neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. in 25. julijem 2023

Vlogo za ocenjevanje neposredne škode v gospodarstvu zaradi neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami lahko oddajo gospodarske družbe, samostojni podjetniki, posamezniki, ki opravljajo samostojno dejavnost, zavodi in zadruge v naslednjih prizadetih občinah:

Izpostava Brežice: Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Sevnica.

Izpostava Celje: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Gornji grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek,  Polzela, Prebold,  Radeče, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Velenje, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec.

Izpostava Kranj: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas – Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranjska Gora, Kranj, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica.

Izpostava Ljubljana: Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrovo – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančan Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Ljubljana, Logatec, Log-Dragomer, Loški potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika.

Izpostava Maribor: Benedikt, Cerkvenjak,  Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Pesnica, Poljčane, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah,  Šentilj.

Izpostava Murska Sobota: Apače, Beltinci, Cankova, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogaševci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Tišina, Veržej.

Izpostava Nova Gorica: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Kanal ob Soči, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin.

Izpostava Novo Mesto: Črnomelj, Dolenjske Toplice, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Novo Mesto, Straža, Semič, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk.

Izpostav Ptuj: Cirkulane, Destrnik, Dornava,  Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik,  Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale.

Izpostava Slovenj Gradec: Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Podvelka, Prevalje, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec.

Izpostava Postojna: Bloke, Cerknica, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Postojna, Sežana, Ilirska Bistrica.

Izpostava Trbovlje: Zagorje ob Savi.

Oceno škode morajo oškodovanci poslati na Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport do 1. septembra 2023 na obrazcu, ki je priložen spodaj in ki zajema naslednje podatke: naziv, matična in davčna številka oškodovanca, ulica, poštna številka, pošta, kraj, občina nastanka nesreče, ocena škode na strojih/opremi, zalogah in izpadu prihodka.

Oškodovanci v gospodarstvu dokumentacijo pošljejo na elektronski naslov: poplave2023.mgts@gov.si ali po navadni pošti na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Trubarjeva ulica 11, 2000 Maribor (z oznako »Poplave julij 2023«).

Obrazec in navodila za izpolnjevanje (škoda od 17. do 25. 7. 2023)

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo morebitne nadaljnje ukrepe odprave posledic škode izvajalo le v primeru zagotovitve finančnih sredstev v proračunu Republike Slovenije. 

Kontakti