Skoči do osrednje vsebine

Poplave: Sistem notranje varnosti deluje

Po aktivaciji Državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah smo v Ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) aktivirali Načrt dejavnosti MNZ ob poplavah.

Po aktivaciji Državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah smo v Ministrstvu za notranje zadeve aktivirali Načrt dejavnosti MNZ ob poplavah. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar se je skupaj z namestnikom generalnega direktorja policije mag. Robertom Ferencem dopoldne udeležil sestanka republiškega štaba Civilne zaščite. V nadaljevanju pa je minister Poklukar sklical nujen sestanek z vodji notranjeorganizacijskih enot ministrstva in obeh organov v sestavi – Policije in Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve. Na sestanku smo preverili stanje, ukrepe za zaščito zaposlenih, materialnih sredstev in objektov v uporabi ministrstva in policije ter ostalega prebivalstva in premoženja.

Poudarjamo, da kljub zahtevnim razmeram zaradi obširnih poplav na območju celotne Slovenije sistem notranje varnosti deluje.

Sistem upravnih notranjih zadev (na primer podatkovni registri) nemoteno deluje. Tisti osebni dokumenti (na primer potni listi, osebne izkaznice), za katere je bila danes v dopoldanskem času dogovorjena vročitev na Upravni enoti Celje, se zaradi nujnosti prevzamejo na sedežu podjetja Cetis. Posebno pozornost namenjamo tudi varnosti kritične infrastrukture, kjer budno spremljamo stanje na tem področju.

Policija zagotavlja vse zakonsko določene naloge, poleg tega pa policisti na terenu pomagajo pri evakuaciji ljudi. Policisti letalske enote so z ekipo gorskih reševalcev prav tako že odleteli v pomoč ljudem na najbolj prizadeta območja, kjer pomagajo kolegom iz civilne zaščite in drugih intervencijskih služb. Zaradi narasle Save v Tacnu se je v prostore Policijske akademije zateklo 30 občanov. Če bo potrebno, lahko v prostorih akademije zagotovimo 120 postelj za prenočitev.

Splošni preventivni nasveti za ravnanje ob poplavah

Zaradi izjemno močnih padavin je veliko območij pod vodo, številne ceste so prav tako poplavljene, zato opozarjamo na posebno previdnost. Razmere se ves čas spreminjajo, zaradi naraščajočih rek in podtalnice sproti poplavljajo nova območja.

Na pot le, če je nujno

Na pot se odpravite le, če je to zares nujno. Preden se odpravite na pot, preverite stanje cest na Prometno-informacijskem centru in spremljajte obvestila medijev. Informacije dobite tudi na spletni strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Spin SOS

Upoštevajte zapore in navodila intervencijskih služb

Upoštevajte zapore cest in nikar ne poskušajte prevoziti ali prehoditi poplavljenih cest, saj je to lahko smrtno nevarno! 

Poskrbite za svojo varnost, premoženje naj bo šele drugem mestu!

Poskrbite za varnost svojega življenja in življenja ljudi, ki so v bližini. Nikar ne rešujte premoženja, če bi s tem ogrozili lastno življenje! Premoženje je vedno nadomestljivo, življenje ne! 

Če potrebujete pomoč, pokličite številko 112 ali 113

Če je ogroženo življenje, nemudoma pokličite številko za klic v sili 112 ali interventno številko policije 113. Obenem opozarjamo, da sta obe telefonski številki zaradi velikega števila klicev izjemno obremenjeni, vse razpoložljive sile pa že na terenu, zato ju uporabljajte racionalno, da bo pomoč lahko prišla najprej do tistih, ki so najbolj ogroženi. 

Poplavljeno naselje, hiše v rjavi vodi, okrog zelena drevesa in zelen travnik. Slika posneta iz zraka.

Poplavljeno naselje | Avtor: Policija