Skoči do osrednje vsebine

Objavljen javni razpis za spodbujanje turističnih in dopolnilnih dejavnosti v Slovenskem Porabju

Zveza Slovencev na Madžarskem je objavila javni razpis za spodbujanje turističnih in dopolnilnih dejavnosti ter razvoj lokalnih produktov na območjih, kjer živijo pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem. V letih 2023 in 2024 bo za razvoj turizma na teh območjih na voljo 680 tisoč evrov. Rok za oddajo vlog je 31. avgust 2023.

Sredstva zagotavlja Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Upravičenci lahko, glede na organizacijo prijavitelja, zaprosijo za sofinanciranje do največ 95 odstotkov upravičenih stroškov, kar lahko znaša od 3000 do 50.000 evrov sofinanciranja na projekt. Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so gradbena in obrtniška dela, nakup strojev in opreme. Obdobje upravičenosti stroškov pa traja do oktobra 2024.

Cilj javnega razpisa je spodbujanje razvoja turizma in spremljajočih turističnih dejavnosti na upravičenem območju Slovenskega Porabja. Gre za ukrep 2.1. oziroma drugi steber Programa spodbujanja gospodarske osnove avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem 2021–2024.

Vlogo lahko oddajo prijavitelji z naslednjimi gospodarskimi kodami: 

 • 113 Družba z omejeno odgovornostjo
 • 114 Delniška družba
 • 116 Javna delniška družba
 • 117 Komanditna družba
 • 121 Socialna zadruga
 • 572 Neprofitna družba z omejeno odgovornostjo
 • 573 Neprofitna delniška družba
 • 575 Neprofitna javna delniška družba
 • 576 Neprofitna komanditna družba
 • 228 Samostojno podjetje
 • 231 Samostojni podjetnik
 • 233 Fizična oseba z davčno številko
 • 321 Lokalna samouprava
 • 351 Državna narodnostna samouprava
 • 352 Proračunski organ državne narodnostne samouprave
 • 371 Lokalna narodnostna samouprava
 • 521 Športno društvo
 • 528 Narodnostno društvo
 • 529 Drugo društvo

Prijavitelji morajo prihajati z naslednjih upravičenih območij:

 • Dolnji Senik / Alsószölnök
 • Števanovci / Apátistvánfalva
 • Gornji Senik / Felsőszölnök
 • Verica-Ritkarovci / Kétvölgy
 • Andovci / Orfalu
 • Sakalovci / Szakonyfalu
 • Monošter-Slovenska ves / Szentgotthárd – Rábatótfalu városrésze
 • Monošter / Szentgotthárd 

Na spletni strani Zveze Slovencev na Madžarskem je na voljo javni razpis za gospodarske naložbe v Slovenskem Porabju in vsi potrebni dokumenti in obrazci.

Vloge na razpis je treba oddati priporočeno po pošti v zaprti ovojnici v skladu z razpisno dokumentacijo. Rok za oddajo vlog je 31. avgust 2023. Vlogo je treba poslati na naslov: Zveza Slovencev na Madžarskem, Gardonyi ulica 1, 9970 Monošter.