Skoči do osrednje vsebine

Spremenjen javni razpis za športno infrastrukturo

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo spremenilo Javni razpis za sofinanciranje investicij v športne dvorane in zunanje športne površine v letu 2023. Z razpisom želimo zagotoviti kakovostno športno infrastrukturo za vse uporabnike ter spodbujati učinkovito ravnanje z njo, z današnjo spremembo pa neporabljena sredstva na enem sklopu namenjamo za podporo projektov občin na drugem sklopu.

Osvetljen stadion Ljudski vrt ponoči

Stadion Ljudski vrt | Avtor: Pro Foto Studio

V okviru Sklopa A ministrstvo podpira investicije občin, ki so lastnice javnih večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic, v Sklopu B pa podpira občine, ki imajo v lasti zemljišča za posodobitev ali vzpostavitev novih javnih zunanjih športnih površin.

Skupno je v okviru razpisa na voljo 10.864.414 evrov sredstev za sofinanciranje investicij, pri čemer je bil namen z razpisom finančno podpreti približno 100 projektov, od tega 60 projektov v okviru Sklopa A in 40 projektov v okviru Sklopa B. Sofinanciranje se bo začelo po podpisu pogodb z izbranimi občinami, pri čemer bo izbrani prijavitelj upravičen do povračila upravičenih stroškov za obdobje od 1. januarja 2023 dalje.

Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje prijavljenih investicij iz Sklopa A za leto 2023 znaša 8.000.000 evrov, okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje prijavljenih investicij iz Sklopa B za leto 2023 pa znaša 2.864.414 evrov. Ob odpiranju prejetih vlog na Javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v obnovo večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic in posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2023 je strokovna komisija ugotovila, da je na Sklop A prispelo manj vlog oziroma predlogov projektov, kot je pričakovala, in več na Sklop B. Zaradi tega smo pripravili spremembo javnega razpisa z namenom prenosa ostanka sredstev iz Sklopa A na Sklop B.

Sprememba Javnega razpisa za izbor sofinanciranja investicij v obnovo večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic in posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2023 bo predvidoma še danes objavljena v Uradnem listu.