Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 53. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog soglasja k sklenitvi najemne pogodbe za oddajo v najem prostora »Drama Kavarna«, Poročevalka: dr. Asta Vrečko

2. Predlog določitve Doma na Krasu za upravljavca nepremičnin v k. o. 2303 Solkan (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Maljevac

2A. Predlog določitve Doma na Krasu za upravljavca nepremičnin v k. o. 2322 Renče (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Maljevac

2B. Predlog določitve Doma starejših Hrastnik za upravljavca nepremičnin v k. o. 1856 Dol pri Hrastniku (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Maljevac

2C. Predlog določitve Ministrstva za javno upravo za upravljavca nepremičnin v k. o. 2605 Koper in v k. o. 2589 Plavje (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

4. Predlog odločbe o zavrnitvi pritožbe zoper odločbo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, št. 215-9/2020/29 z dne 14. 4. 2023, Poročevalec: Luka Mesec

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

5. Predlog Javnega poziva Vlade Republike Slovenije kandidatom za predstavnike ustanovitelja v Nadzornem svetu Slovenske tiskovne agencije in imenovanje komisije za pregled prispelih vlog, Poročevalka: dr. Asta Vrečko

6. Predlog izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za direktorico Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, za obdobje od 1. 5. 2023 do 31. 12. 2023, Poročevalka: dr. Asta Vrečko

6A. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pomočnice direktorja Centra za socialno delo Koroška, Enota Slovenj Gradec, Poročevalec: Luka Mesec

6B. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorju Urbanističnega inštituta Republike Slovenije iz naslova izvajanja javne službe za leto 2022 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič

6C. Predlog sklenitve aneksa k pogodbi o zaposlitvi in o ciljih ter pričakovanih rezultatih dela  z direktorico Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, Poročevalka: dr. Asta Vrečko

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

6Č. Predlog imenovanja generalnega sekretarja na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, Poročevalec: dr. Darjo Felda

7. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne sekretarke Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Poročevalec: dr. Igor Papič

7A. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za solidarno prihodnost, Poročevalec: Simon Maljevac

7B. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za infrastrukturo, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

8. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za javna plačila, Poročevalec: Klemen Boštjančič

9. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti direktorice Urada Republike Slovenije za mladino, Poročevalec: dr. Darjo Felda

10. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih v Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, Poročevalec: dr. Darjo Felda

11. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije, Poročevalec: Matjaž Han

11A. Predlog imenovanja glavnega inšpektorja v Inšpektoratu Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Poročevalec: Marjan Šarec

11B. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Uprave Republike Slovenije za vojaško dediščino, Poročevalec: Marjan Šarec

12. Predlog imenovanja okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

12A. Predlog sklepa o prenehanju mandata ravnatelja javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda »Dijaški dom Ptuj«, Poročevalec: dr. Darjo Felda

12B. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta za socialno ekonomijo, Poročevalec: Matjaž Han

12C. Predlog soglasja ustanovitelja k razrešitvi direktorja javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni klinični center Maribor, Poročevalec: Robert Golob (MZ)

12Č. Predlog soglasja ustanovitelja k imenovanju direktorja javnega zdravstvenega zavoda Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

13. Predlog razrešitve in imenovanje nacionalne koordinatorke za Sredozemlje, Poročevalka: Tanja Fajon

V. PREDLOGI ODLOČITEV KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA

14. Predlog Spremembe Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leti 2023 in 2024 – trajni in začasni prenosi kvot med organi državne uprave, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik