Skoči do osrednje vsebine

Predlog spremembe Načrta za okrevanje in odpornost posredovan v Bruselj

Potem ko je vlada v ponedeljek, 10. julija 2023, potrdila predlog spremembe Načrta za okrevanje in odpornost, smo na Uradu Republike Slovenije za okrevanje in odpornost danes predlog spremembe načrta skupaj z vso podporno dokumentacijo posredovali v Bruselj. Dokončno potrditev predloga spremembe načrta s strani Sveta Evropske unije pričakujemo jeseni.

Vlada v predlogu spremembe načrta naslavlja zmanjšanje razpoložljivih nepovratnih sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, dodatna evropska sredstva za doseganje ciljev načrta REPowerEU in druge objektivne okoliščine, kot je inflacija. Sledi formalno usklajevanje predloga z Evropsko komisijo (EK), kar bo lahko vplivalo na končno različico spremenjenega načrta.

Predlog sprememb načrta je pripravljen na osnovi marca na vladi sprejetih izhodišč. Predlog smo skupaj z ministrstvi pripravili na podlagi usklajevanj z različni deležniki. S ciljem uskladitve vsebin za novo poglavje REPowerEU smo izvedli javno posvetovanje z deležniki, na posebnem dogodku pa smo zainteresirani javnosti predstavili tudi prilagoditev ukrepov v delu naslavljanja zmanjšanja razpoložljivih nepovratnih sredstev.

Na podlagi dodatno zbranih informacij in usklajevanj je vlada potrdila končni predlog spremembe načrta, s katerim ne posega v osnovni koncept načrta. V procesu priprave spremembe si je predvsem prizadevala, da v načrtu ohrani naložbe, ki bodo lahko v največji meri sledile načrtovani tesni časovnici in tako generirale prihodke v državni proračun.

S ciljem kakovostne priprave in uskladitve ključnih reform, izvedbe naložb ter pospešitve plačil načrtovanih obrokov iz evropske blagajne vlada EK predlaga tudi prestavitev določenih mejnikov in ciljev iz začetnih obrokov v kasnejše.

Slovenija za izvedbo načrtovanih ukrepov računa na 1,49 milijarde evrov, EK pa bo predlagala tudi koriščenje 545 milijonov evrov posojil, kar je 160 milijonov manj kot ob potrditvi načrta julija 2021.

Vsebina predloga spremembe načrta je objavljena na spletni strani noo.gov.si.